Cofnod Cyflym – Pad Thai Amatur

image
Dyma dwist arall ar y cynhwysion “nwdls a chig”, fel y cawl, mae lot o hwn yn dibynnu ar be sy efo chi yn y Ty!
Un peth sy’n hollol angenrheidiol ydi’r nwdls reis fflat, rheina a’r past Thai sy’n neud hwn mymryn mwy “go-iawn”. Ymddiheuriadau bod y bwyd yn edrych yn fler, ond cofiwch, bwyd stryd Thai yw Pad Thai, a felly dio’m y peth tlysaf o ran gwedd!

Cynhwysion

  • Nwdls Reis fflat (dwnim os di siopau ledled Cymru yn di gwerthu, ond gewch chi nhw o’ch archfarchnad Cheiniaidd lleol)
  • Wy neu ddau, dibynnu faint o isie bwyd sy arnoch!
  • Cig neu tofu o’ch dewis, yn y rysait hwn dwi’n mynd am bopeth, hyd yn oed ham cartref!
  • Llwy bwdin (neu lai os da chi didm isie gwres!) o bâst cyri Thai o’ch dewis
  • winiwnsyn coch,
  • Llysiau, tatws melys, bresych coch, moron wedi gratio, chili i addurno
  • Olew sesame
  • Saws Soy
  • sudd lemwn
  • Saws pysgod Thai

Rhowch y nwdls reis i ferwi am 6 munud, digon i’w coginio, ond fel nad ydyn nhw’n rhy feddal.

Ffriwch y winiwns, y cig iar (os yn defnyddio corgimwch, gadewch rhain tan y diwedd un) y llysiau a’r past cyri nes eu bod wedi eu coginio ac yn un mysh o beth poeth a blasus.

Ychwanegwch y nwdls i’r gymysgedd, craciwch yr wy neu ddau a’i gymysgu yn araf i’r nwdls a chig fel bod yr wy yn caledu mewn chyncs.

Sbrinclwch y saws pysgod a saws soy, dwi’n rhoi tamed o fêl hefyd os dwi’n gweld bod isie mwy o felysrwydd, iam!

Cymysgwch yn araf a ffrio – ychwanegwch corgimwch iddo rwan i’w coginio am yr rhan olaf. Tip, mae chopstics lot gwell ar gyfer cymysgu nwdls na llwy, os allwch chi eu defnyddio.

Gweinwch efo’r chilis wedi torri’n fân a photel o Singha, neu win pefriog, a prawn  crackers cartref, iam-ach fyth!

o.n. wedi newid rhai o’r niferoedd gan i Richard yn y sylwadau gael amser poeth efo hwn, sori eto!

image


Trydar @Llef