Cofnod Cyflym – Pad Thai Amatur

image
Dyma dwist arall ar y cynhwysion “nwdls a chig”, fel y cawl, mae lot o hwn yn dibynnu ar be sy efo chi yn y Ty!
Un peth sy’n hollol angenrheidiol ydi’r nwdls reis fflat, rheina a’r past Thai sy’n neud hwn mymryn mwy “go-iawn”. Ymddiheuriadau bod y bwyd yn edrych yn fler, ond cofiwch, bwyd stryd Thai yw Pad Thai, a felly dio’m y peth tlysaf o ran gwedd!

Cynhwysion

 • Nwdls Reis fflat (dwnim os di siopau ledled Cymru yn di gwerthu, ond gewch chi nhw o’ch archfarchnad Cheiniaidd lleol)
 • Wy neu ddau, dibynnu faint o isie bwyd sy arnoch!
 • Cig neu tofu o’ch dewis, yn y rysait hwn dwi’n mynd am bopeth, hyd yn oed ham cartref!
 • Llwy bwdin (neu lai os da chi didm isie gwres!) o bâst cyri Thai o’ch dewis
 • winiwnsyn coch,
 • Llysiau, tatws melys, bresych coch, moron wedi gratio, chili i addurno
 • Olew sesame
 • Saws Soy
 • sudd lemwn
 • Saws pysgod Thai

Rhowch y nwdls reis i ferwi am 6 munud, digon i’w coginio, ond fel nad ydyn nhw’n rhy feddal.

Ffriwch y winiwns, y cig iar (os yn defnyddio corgimwch, gadewch rhain tan y diwedd un) y llysiau a’r past cyri nes eu bod wedi eu coginio ac yn un mysh o beth poeth a blasus.

Ychwanegwch y nwdls i’r gymysgedd, craciwch yr wy neu ddau a’i gymysgu yn araf i’r nwdls a chig fel bod yr wy yn caledu mewn chyncs.

Sbrinclwch y saws pysgod a saws soy, dwi’n rhoi tamed o fêl hefyd os dwi’n gweld bod isie mwy o felysrwydd, iam!

Cymysgwch yn araf a ffrio – ychwanegwch corgimwch iddo rwan i’w coginio am yr rhan olaf. Tip, mae chopstics lot gwell ar gyfer cymysgu nwdls na llwy, os allwch chi eu defnyddio.

Gweinwch efo’r chilis wedi torri’n fân a photel o Singha, neu win pefriog, a prawn  crackers cartref, iam-ach fyth!

o.n. wedi newid rhai o’r niferoedd gan i Richard yn y sylwadau gael amser poeth efo hwn, sori eto!

image


Salad Superfood Superhawdd

image

Post wltra cyflym borema, mae gen i risotto a gwledd Thai ar y cardiau dros y penwythnos, ond dyma’r rysait symlaf hyd hyn (haws na’r cawl hawdd, onest!).

Dwi wedi gweld fersiwn o hwn ar werth yn un o fy hoff fwytai yng Nghaerdydd, Carluccios, ond mae o’n ddrud am be ‘dio, a gallwch chi greu fersiwn llawer mwy blasus mewn chwinciad!

Hoffwn ddeud diolch i Mam am y rysait yma hefyd, mae o’n un o’i ‘stand by’s’ bwyd parti ardderchog hi.

Digon i fwydo dau efo bara neis fel starter, neu bedwar fel ychwanegyn i bryd mwy:

 • Pedair tomato mawr meddal
 • Winwnsen goch fawr (llai os da chi am gael llai o flas sbeis y winiwns!)
 • Eitha dipyn o fasil ffres, neu sych (os yn defnyddio sych, gadwch am 5 munud i amsugno’r olew cyn gweini)
 • Llwyth o olew olewydd gwyryf (hmm, cyfieithiad am extra virgin tybed?!)
 • Halen môr a chrensiwr (grinder)
 1. Gadewch y cynhwysion allan o’r oergell am dipyn cyn paratoi hwn. Mae’r salad yn debyg i, ac yn ardderchog efo gwin coch sbeislyd, a felly yn well ar dymheredd stafell!
 2. Torrwch y tomatos yn eu hanner ac yna eu gwasgu dros y sink i gael gwared â’r hadau. Gallwch chi ddefnyddio juicer lemon dwi’n siwr, ond dwylo sy ore a fwyaf o hwyl… *sblat!*. Yna torrwch yn ddarnau, ond ddim rhy fach, digon i lenwi fforc!
 3. Torrwch y winionsyn yn ddarnau hanner cylch (dwi di torri rhy fân yn y lluniau, mae angen i’r tomatos a’r winiwns fod bach yn annibynol.)
 4. Dodwch y winiwns a thomatos mewn powlen fflat. Taenwch digon o’r olew olewydd blasus i orchuddio pob darn ond heb ei foddi! Dylai fod digon i orchuddio, ond dim ar ôl yng ngwaelod y fowlen.
 5. Rhwygwch y basil os yn defnyddio ffresh, yn ddarnau eitha mân, eith o’n bellach wedyn! Os yn defnyddio basil sych, sbrinclwch dipyn go lew arno, bydd isie mwy i gael y blas.
 6. Job hwyl rwan, efo’ch dwylo (glan, wrth gwrs), rhwtiwch popeth at ei gilydd fel ei fod yn cyfuno yn drilliw hyfryd. Bonws ydi dwylo meddal neis o’r olew olewydd!

Dwi’n rhoi crensiad bach o halen môr mân arno hefyd, ond dwi bach yn obsesd efo halen, mae o’n tynnu blas y tomato yn hyfryd.

O.N Mae’r winiwnsyn mawr yna efo twll yn y canol yn ganyniad i’m arbrofi aflwyddianus  ar y BBQ!

 

Trydar @Llef