Ffalsis am tro cyntaf!

Ymddiheuro am yr oedi mewn blogio (gormod o War and Peace a babis fo tonsilitis arnai ofn!) ond isie popio mewn efo update ar yr anturiaethau efo stwff M&S.

Dwi di rhoi amrannau ffals unigol  arno am y tro cyntaf… a dwi’n teimlo’n od, mae’n llygaid braidd yn groes ond maen nhw’n  eitha widawiw yndydyn?!

Mae na lud bobman yn y llofft ac ar fy wyneb, mae fy tweezers yn sownd wrth eu gilydd, ond mae’r “fiddly but good”s yn ffidli ond yn dda!

image

image

Update!

Wedi rhoi cynnig arall ar rhein wythnos diwethaf yn agoriad Yr Hen Lyfrgell (o.n. dwi ddim yn superswanky Caerdydd media type gyda llaw, dwi jyst yn uffernol o jami).

Yr ail dro? Hyd yn oed yn fwy ffidli i roi mlaen – dwi prin yn gallu defnyddio tweezers yn iawn, so tweezers a glud yn krypton factor-esque imi.

Dwi’n joio gwisgo nhw tho, wirioneddol yn gwneud gwahaniaeth – allai weld sut mae rhai merched yn gallu mynd yn addicted i estyniadau amrannau yn hawdd.
Parhau i ddarllen

Twtio’r tŷ ‘da Shinto

Recently UpdatedSo, dwi am wir *wir* drio peidio swnio fel rhyw fath o California-Laurel-Canyon-GOOP-spiralizer-wierdo yn y post yma – ond dwi di dechre ffendio twtio yn brofiad ysbrydol. Fel y gwelwch yn y llun tho, di hyn ddim yn reddfol imi, ac na, dydi fy nhŷ byth byth y daclus, dim ond yn llai llawn o bryd i’w gilydd

Mae hyn gan amla achos dwi di gwirioni ar Marie “Konmari” Kondo​. Mae ganddi agwedd athronyddol/ysbrydol tuag at gipio trefn a gadael i’ch eiddo fynd – rhywbeth diarth i ni yng Nghymru, gan bo ni’n byw mewn cymdeithas sy’n rhoi gymaint o bwyslais ar berchen eiddo.

Mae KonMari’n credu mewn gofyn a yw’ch eiddo chi’n “tanio llawenydd” – gofynnwch wrth i chi fynd trwy gypyrddau o hen rwtsh, ydyn nhw’n wir eich gwneud yn hapus? Os na, diolchwch iddynt am eu gwasanaeth ac i ffwrdd â nhw i’r siop elusen.

Mae’r fideo ‘ma yn hir, ond dwi’n dwli cipio ambell air Siapanaeg wrth wrando arni – sgipiwch i 15 munud mewn i glywed Kondo-san yn siarad am y cysyniad bron yn Shinto-aidd o danio llawenydd:

Dwi di bod yn un bach yn od erioed, yn credu, fel yn hen grefydd Siapan bod rw enaid bach mewn pob math o stwff, a’u bod yn ennyn parch. Plîs, plîs peidiwch dechrau fi ar deganau meddal y plant. Gries i tamed bach pan anghofion ni Carwen Cwningen, ffrind gorau Lleucu, yn nhŷ Nain a Taid am wythnos dros y Nadolig – a gorfu iddi deithio nôl i Gaerdydd trwy law’r postmon.

Byddech chi wedi clywed fi’n sibrwd ymddiheuriad bach iddi wrth imi agor yr amlen. Eto, oedd y golwg ar wyneb fy merch yn ddigon i brofi bod enaid yn y gwningen fach na i rywun arall beth bynnag.

So, gan fod pawb yn meddwl mod i’n rhyw fath o wierdo yn barod, dwi am gario mlaen i siarad am y syniad bod eich eiddo yn rhywbeth ysbrydol. Mae’n eiddo yn ein diffinio yn y gorllewin, a gan ein bod yn tyfu fyny mewn patrwm o ormodedd, mae’n anorfod bydd hyd yn oed y cartrefi lleiaf llewyrchus yn magu bloneg o stwff.

Stwff, yn pwyso arnoch chi o’r attic, yn dianc o’r cypyrddau, yn eich baglu ar y landin. Dillad yn maglu a baglu chi ar lawr y llofft. Weiars. WEIARS i bethau sydd wedi hen dorri neu’n obsolît.

Does dim urddas i wrthrych os yw’n gorwedd yn segur meddai KonMari, felly diolchwch am ei wasanaeth a’i basio mlaen. Syml a pharchus – fel karma i’ch cartref.

Dwi ddim wedi dilyn y syniad o ‘fwyta pur’ o bell ffordd (iei Nigella!), ond mae de-tox o ‘bethau’ yn rhyw beth sydd yn wirioneddol wneud imi deimlo llawenydd. Bydd y pethau dwi’n dewis cadw yn fy nhŷ yn bethau sy’n meddwl lot imi.

Mae teganau’r plant bach yn anodd i’r KonMari-o, serch hynny, gan eu bod yn caru popeth. Dwi’n gweithio’n galed ar ddewis a dethol pethe iddyn nhw – gan fod llai o ‘stwff’ yn meddwl mwy o amser i chwarae efo’r pethe sy’n bwysig… fel Carwen Cwningen!

Ffeindio’r Claudia Mewnol

Ddes i ar draws brand newydd o golur wythnos yma, a dechre meddwl am y bobl dwi’n nabod sydd gan “look” pennodol.

Mae Claudia Winkleman wedi gweithio efo M&S i greu brand colur a gwallt sy’n helpu ni normos i gel ei ‘look’ hi. Rwan te, mae Tess Daly wedi gwneud hyn gyda M&S o’r blaen, ac mae rhaid deud bod rhen Claudia tipyn mwy agos atat na Tess, felly byddai brand hi yn cysylltu bach mwy efo fi na glamour Tess dyddie ma.

RC_07_T20_2951_NC_X_EC_0

Ond mae ‘look’ Claudia mor unigryw iddi, y “llwythi ar ben llwythi o eyeliner”, ffrinj enfawr a gwefusau golau. Eitha anodd cel getawê efo hwna rhwng Cylch Meithrin a gwaith! Mae’r range yn edrych yn ffab, ac yn llawn dychymyg, ac o’n i ffansi’r bocs anrheg, efo bonws Percy Pigs – ond allwn i wisgo gymaint â hyna o eyeliner?

(nodyn hanesyddol – gwirioni ar sut mae Geisha wedi defnyddio golosg a lliw coch ers canrifoedd i addasu siap eu llygaid, celf di colur cofiwch)

Wrth edrych am anrhegion Nadolig ar wefan Avon (last of the big spenders, sori deulu), ges i awydd trio eu “glimmersticks” gan eu bod ar gynnig – £4ish am liners efo enw eitha da, pam lai

Dwi di trio o’r blaen, ond gyda croen llygaid eitha trwm mae eyeliners yn gorod bod yn indestructable, a dwni’m os ydi’r look ‘Mam Bach nes di ddwyn crayons y plant?’ rili yn gweithio i fi chwaith.

Ges i dri – un kohl, un jel ac un porffor lliwgar. Mae’r lliw a’r kohl yn cadw’i lle yn dda, ond dwi’n credu bod y look ‘crio mewn storm’ ddaeth efo’r un jel yn eitha anodd i steilio allan! Mae’r gel stick yn mynd bobman, er yn lliw ddu bitsh da iawn, dio jyst ddim yn aros lle mae o fod (aka ddim hanner ffordd lawr dy wyneb). Mewn pecyn ar y ffordd nôl i Avon wrth imi deipio!

image

Maen na agwedd wych i wisgo liner os ri ddigon dewr – ti’n teimlo’n rocky a phwerys (gweler gwaith yr artist colur Charlotte Tilbury, mae hi’n obsesd efo llygaid cathod), a ti wastad yn barod i fynd allan efo slic o ddu a ffan o amrannau mascara gwych.

imageO ddweud hynny, dwi di wir ffendio bod linio tu mewn y llygad yn ffordd classy a llai “Twiggy mewn corwynt” o wisgo liner – ond yn ffordd eitha tricky os ti’m yn hoff o chware efo dy lygaid.

Yr unig celeb ges i rioed di cael fy nghamgymryd amdani oedd Princess Di, ac mi oedd hi’n byw mewn eyeliner – life goals newydd ydi ffendio tiara a gwisgo pwplwyth o eyeliner bob dydd felly.

 

Cwpl o shots ar hap (a heb liw aeliau, mwy ar hyn wedyn gan mod i wedi tyfu fyny yn y 90au lle oedd tynnu blew yn thing, difaru’n enaid wan) o’r glimmerstick porffor. Smart a mynd i nunlle, da iawn Avon!

image

Cynnil di hwn i’r gwaith, ond lliw piws da arno – sylwer, selffis yn y swyddfa, wps!

 

image

Cysglud, moi? Dyma’r gel liner yn dianc braidd ‘fyd.

 

 

Sgwennu Llefenni nôl – ond chydig yn wahanol

So, dwi nôl ar y blog ma – ar ôl gweld bod y post diwetha tair mlynedd nôl mae bach o embaras dechrau eto!

IMG_20151118_170217

So, dyma coginio rwan… ddim yn hawdd iawn i flogio!

Bydd bach o newid cyfeiriad, mae’r coginio erbyn hyn yn ymladdfa cyson i greu rhywbeth sydd efo oleia un five-a-day/ddim yn afiach/bydd bychs tair a blwydd yn fodlon byta. Ddim cweit y deunydd gore am lifestyle blog Cymraeg dwi’n amau.

So, mae’r coginio cyffroes yn aros yn llyfrau Nigella am rŵan. Ond, yn ddiweddar dwi’n ffendio bod y 10 munud dwi’n cel fin nos i molchi wyneb wedi dod yn hafan bach o amser oedolyn, felly dwi am ddechre rhoi nodiadau bach fyny fama am y stwff dwi’n ffendio (a sy’n fargeinus… dwi’n eitha trempyn pan mae’n dod i wario!).

IMG_20151116_194224

Dwi’n datgan yn syth bod pretty much popeth dwi’n gwbod am ofal croen di dod o ddarllen gwaith Sali Hughes – dwi’n amau bod bobl gwaith wedi syrffedu arnai’n mynd “w, ma Sali Hughes yn deud…!”

Oni bach yn araf yn dod i fyd “hot cloth cleansing”, a serums a thechnoleg croen newydd, ond mae o wir wedi gwneud gwahaniaeth i ngrhoen i. A mae rhai o’r pethau dwi di gweld yn eitha amlwg – yn syml, mae hot cloth cleansing yn defnyddio’ch hufen molchi gwyneb efo gwlanen molchi henffasiwn i sgwrio’r croen – Nain style!

So uchod welwch chi’r stwff sydd wedi helpu fi – mae range Nspa o Asda yn wych am greu copiau o gynnyrch llawer drytach (mae eu Hot Cloth Polish nhw mor, mor debyg i un drud Liz Earle). Gyda’r system yna mae na rifau hefyd sy’n rhoi camau i chi weld ym mha drefn sydd isie defnyddio’r cynnyrch ma i gyd – dyma syniad o sut allech chi wneud o:

  • Olew molchi (i dynnu colur, peidiwch bod ofn, mae olew molchi yn hyyyfryd, a ddim yn seimllyd, addo)
  • Hufen molchi (i dynnu popeth arall fel amhureddau ac SPF os da chi di bod yn ei wisgo)
  • Exfoliator (i sgwrio mwy, ond dim ond angen hwn dwywaith yr wythnos, fel sgwrfa dda)
  • Serums (i drin pethau fel sychder neu crychau)
  • Hufen croen (ein hen ffrind, hyd yn oed efo popeth arall, chi dal angen bach o moisturizer fel cot gynnes i amddiffin y croen)

Dwi am fynd mlaen i roi gwybod am fwy o gynnyrch a sut dwi’n defnyddio rhein – ond ddim isie’ch llethu chi i ddechre efo. A dwi hefyd isie fflagio cwpl o gynnyrch gwych o siopau rhad (stwff croen Aldi yn wych!), ond mi ddaw hyn yn fuan.

Plis gadwch imi wybod os da chi’n joio’r cyfeiriad newydd ma – dwi ddim yn addo bydd pethe mor flasus, ond byddan nhw jyst gymaint o hwyl i ddarllen gobeithio!

Trydar @Llef