Paid cwrdd dy arwyr…

Sbiwch, mae pyrcs anhygoel i waith weithiau – cystadleuaeth wych ar Tag i
ennill iPhone 6s a Sphero BB8 – darn bach anhygoel o tech… ac oedd hi mor fonheddig a gadael mi gael selffi efo hi… *llewygu*

image

Menywod a Lightsabers

Hia pawb – dwi nôl eto cyn y ‘Dolig ‘ma, yn tapio rw gofnod allan ar y keyboard cyn i bawb gwmpo mewn i coma o stwffin a Lindor. Dwi wir ddim yn 100% beth fydd cynnwys y post ‘ma – fel lot o bethe am atgyfodi’r blog dwi’m yn rili siwr lle dwi’n mynd, ond dowch efo fi!

So, fues i’n gwylio Star Wars nethiwr. A cyn mynd i ‘nunlle, bydd dim spoilers am *redacted*, nac yn sicr am *redacted* so peidiwch cael ffrîc.

rey+finn

Digon i ddeud mod i’n ‘lapsed geek’, a wedi cael pleser aruthrol yn gwylio The Force Awakens – dwi heb deimlo gwefr felna ers blynyddoedd, jyst y pleser pur o brofiad stori wedi’ ddeud yn berfaith yn y ffurf gelfyddydol ore fu erioed. Myfyriwr ffilm o’n i, dwi obvs am ddeud hyna yndydw?

So y ‘lapsed’ bit – dwi wastad wedi bod yn un o’r bobl na sy ddim yn teimlo mod i did gallu bod yn super-fan o unrhyw beth. Alli di byth wbod popeth sydd i wybod am stori, na phopeth am actor neu gomic, ac os nad wyt ti’n gwybod popeth, ti ddim yn ffan “go iawn”. Logic bach yn od, ac un ond mae o di dysgu fi i fod yn ffan bach o lwyth o bethe. Sy’n dilyn felly bod tôn y blog ma am fod bach yn ecclectig.

Cael y bychs sy wedi effeithio ar fy sgiliau nyrdio – mae’n anodd rhoi dy egni i fod yn fan o unrhywbeth pan ma gen ti ddau o dan 3 oed sy’n wych a hyfryd a hilêriys ond nackering tu hwnt. So picio bob hyn a hyn di hi di bod, gwario ffortiwn ar Apple TV rentals a breuddwydio o flaen trailers Youtube. Dwi hyd yn oed wedi methu Spectre a’r cwpl o Marvels diwetha (er, tase Ant-Man wedi bod yn Ant-Man gan Edgar ‘Scott Pilgrim’ Wright bydden i di bod yna fel shot)

Wnes i bwynt o beidio gwylio unrhywbeth am The Force Awakens cyn mynd i’r sinema tho, do’n i ddim isie rhyw ddarlun yn fy mhen cyn mynd. Ges i weld o mewn IMAX 3-D, jiawl lwcus dydw? Allen i di colli’r 3D yn hawdd ond dwi’n ame wyliai popeth mewn IMAX o hyn ymlaen, fel rw wierdo minted.

Mae Star Wars wastad wedi bod yn tynnu fi nôl a nôl – yr antur, y cyffro, y doethineb, grym y tywyllwch – atyniadau cryf i teenager fel oeddwn i yn ar droad y prequels. Mae fy teenager mewnol hefyd yn blydi gwirioni ar Kylo Ren, oni wastad mewn i’r cyneriadau cymhleth tywyll annealadwy yna, chwe thumbs up (a bonws arbennig i’r criw sain, sŵn ei sabre yn fflipin anhygoel – ansefydlog, llifio trwy’r awyr, jyst ffantastic).

kylo-ren_fa163069

SCHHNNAAWBZZZZZZCHHH

‘Doedd tŷ ni byth yn dŷ sci fi, dwi’n credu imi wylio’r drioleg wreiddiol yn y 6ed am y tro cyntaf. A wedyn oni’n hwcd ar yr antur. Unwaith eto, gwelwch, dwi ddim yn hipster fan. A deud y gwir, oedd wastad rhywbeth bach yn off, bach yn ddiarth am y byd yna greodd George Lucas.

A dyna be dwi di sylwi ar ôl gwylio The Force Awkens. Mae na fenywod yna. Doedden nhw ddim yna ynghynt. Wel, di nhw’n amlwg ddim yn TFA lot fawr, ond mae’n nhw yna – yn X-Wing pilot, yn Gapten Stormtroopers, yn ferch ifanc anturus gref, yn General hyd yn oed.

1001589

Pwy sy’n meddwl bod Geneal Leia Organa yn Capten Janeway i’n cenedlaeth ni?

Wrth gwrs, wrth i’r gwrthryfelwyr drafod ymosod ar y Death Star Starkiller Base, dim ond un fenyw oedd yno, General Leia Organa, roedd ei chadfridogion i gyd yn wrywaidd (bach o syndrôm Thatcher fana falle?!). Unigolion o fewn y system yw Capten Phasma, Jess Pava’r peilot a’r prif gymeriad Rey. Hefyd i rai sy wedi gweld y ffilm, a fyse Capten Phasma rîli mor hawdd â hyna i’w pherswadio? Mae Gwendolynne Christie yn BRILLIANT, a gafodd hi ddim cwffio o gwbl. Bwww.

captain-phasma_8f4ea1d7

PHASMA! PHASMA! PHASMA!

Gyda ffilm mor enfawr â hon, mae torri o’r norm Hollywoodaidd gwrywaidd gwyn yn haws, bydde ti’n hoffi meddwl. O leia yn rhaglenni teledu franchise arall JJ Abrams, Star Trek, roedd cydbwysedd yn dod yn y dyfodol pell – hei os na allech chi ddychmygu cydraddoldeb yn y gofod pell, lle allech chi? Capteniaid, Chief medical officers, Comms Officers, Brenhinesau Borg hyd yn oed. Dydw i ddim yn gymwys i siarad am gydraddoldeb hiliol, ond unwaith eto, roedd pethe’n dechrau gwella yn TFA hefyd o be weles i.

So be dwi’n trio deud yn y pen draw? Deud bod The Force Awakens wedi deffro cariad ata’i eto at y byd yma mewn galaeth pel, bell i ffwrdd.

Ei fod wedi dod â menywod i fyd y Force. O’r diwedd ddeda i. Dorrodd Padme nghalon i braidd wrth fod yn arweinydd cenedl efo dim grym, agency na llais go iawn. Roedd Leia yn unig yn ei byd yn ôl yn yr 80au. Bydd dim ots gennai ddangos TFW i’n merch fach pan fydd hi ddigon hen a deud “Hei Lleucs, edrych, allet ti fod bebynnag ti isie… heblaw falle Sith. Bydden i ddim yn dwli ar hyna. A beth am i ni beidio croesi’r bont na chwaith ie?”

 

o.n. sbiwch be ffendies i tra’n casglu lluniau i’r post ma, hi hi!

source

 

Swper sŵpercyflym: Gnocci Cig Moch a Pys

20121120-171512.jpg

Wel, dyma fi nôl yn blogio bwyd!

Wedi blwyddyn bach yn boncyrs oddiar y blog, dwi nôl yn blogio – ond bydd y bwyd yn hollol syml tro yma. Gyda babi bach yn y tŷ, da ni mond yn gallu coginio mewn bursts o 10 munud ar y tro!

Bydd yr amserlen 10 munud ar y tro hefyd yn esbonio fformatio a sgwennu gwael y blog hefyd 😉

Mae’r gnocci ma wedi esblygu o pasta pys a bacwn, swper ergency’ wedi genedigaeth y baban – gyda dim ond be oedd yn y ty.

Pecyn cyfan o gnocci
4 tafell o facwn mŵg (neu pancetta fyddai’n well, ond bwyd cwpwrdd oedd hwn!)
Pys gardd
Llwythi o olew olewydd extra virgin (i gael blas ffab)
Halen a pupur (pupur mâl o’r felin di’r boi)

I fod yn Nigella Expressaidd o gyflym, da ni’n berwi’r pys yn dŵr hallt y gnocci (hallt fel y môr medde Antonio Carluccio)

20121120-171525.jpg

Yna ffrio’r bacwn/pancetta mewn padell sych…

20121120-171533.jpg

A thaflu’r gnocci parod (3 munud max yn y dwr berw, angen i’r gnocci fod yn ddigon i gnoi!) mewn i’r badell a ffrio nes eu bod yn dechre crensian ar y tu allan…

20121120-171541.jpg

Y cyfan sy angen ydi tollti joch hael iawn o’r olew olewydd arno a’i weini gyda gwin gwyn (a parmesan os da chi awydd, ond dwi di ffendio blas y bacwn yn ddigon o umami i’r pryd!).

Gwirion o syml, ond guaranteed o’ch llenwi yn hapus ar nos Wener!

20121120-174237.jpg

Coginio eto…

Mae hi di bod yn bron i flwyddyn, ond dyma ni dystio’r llwch o’r blog byta ma eto… mae mwy i ddod, yn sawrus a melys!

20121120-175115.jpg

Cacen Afal Sbeislyd o’r llyfr ffab… Paned a Chacen gan Elliw Gwawr

20121120-175716.jpg

Blogiau Bwyd arall – Y Shiksa yn y Gegin

Mae hi di bod yn dawel iawn ar yr ochr goginio efo ni yn ddiweddar – mae ‘na un neu ddau o bosts gennai ar y gweill am fwydydd yn y popty araf, gan ei bod hi wedi oeri o’r diwedd!  Yn y cyfamser, dwi wedi bod yn mwynhau darllen blogiau bwyd eraill, ac wedi dod o hyd i un am fwyd Iddewig gan anthropolegydd bwyd o’r Unol Daleithiau (swydd ddelfrydol falle?!).

Mae blog Tori Avey sef  The Shiksa in the Kitchen, yn un hynod o ddiddorol i’w ddarllen, nid yn unig i ddysgu am fwyd diwylliannol Iddewig, ond am y ffotograffiaeth – sbïwch ar y latkes (pice bach tatws) yma, iam!

Mae Tori yn sgwennu am draddodiadau bwydydd Iddewig dros y byd, tybed oes unrhyw un allan fanna yn gwybod os oes teuluoedd Iddewig-Gymreig wedi creu bwydydd kosher efo blas Cymreig?

Dwi GYMAINT o isie trio’r dorth pwmpen sbeisllyd ma hefyd, ond dwi yn ym myw methu a thynnu perfedd pwmpen yn iawn.  Mor flasus, ac ogle’r tymor oer yna trwy’r tŷ  i gyd…

Dwi newydd brynu sebon cawod o’r Body Shop efo hogle pwmpen sbeisllyd, dwi’n gweddïo mai felna byddai hon yn hogleuo!

Mae syniadaeth blog Tori yn hyfryd:

If you have found your way to my blog, you are probably somebody who loves food. That’s something we all share. A good meal can bring warmth and joy to anybody, no matter who you are or where you come from. I welcome all faiths and backgrounds to join me on my journey into the heart of food history. Our diversity makes us stronger.  :)

Hyfryd ‘de? Gobeithio ewch chi draw yno i fusnesa, dwi am chwilio am fwydydd bydd Mr Llef yn hapus i’w byta… credu fydde fo’n hapus tu hwnt gyda’r eidion melys yma, brisket byddai Mrs Walowitz yn hapus iawn o’i weini!

Photos courtesy of TheShiksa.com

Cacen Siocled Cracyrs

Dydw i ddim am dramgwyddo ar draed Paned a Chacen gyda’r post yma, ond tro yma dwi am fentro i fyd pob cacen… ‘danjerus’ ys dywed bobl Cwmderi

Daw’r rysait yma gan Mam, trwy wefan BBC Good Food, hon yw’r Ultimate Chocolate Cake os gredwch chi’r fath beth. Dwi’sho ei galw yn Gacen Cracyrs, gan bod dim gobaith gallu byta sleisen gyfan, mae hi mor gyfoethog, yrrith hi chi’n wirion.

Mae hon yn gacen “go to” ar gyfer unrhyw ddigwyddiad dathlu yn ein ty ni rwan – defnyddiol iawn os da chi awydd rwfath o Death by Chocolate hari kari ambell noswaith ‘fyd 😉

Sbiwch, gwaith eisio a phopeth, anhygoel!

RHYBYDD: Mae’n annodd *iawn* peidio byta hon wrth fynd iddi efo’r coginio – taflwch y pwyntiau Weight Watchers ati ffwl pelt.
541 kcalories, protein 6g, carbohydrate 55g, fat 35 g, saturated fat 20g, fibre 2g, sugar 40g, salt 0.51 g

Cynhwysion:

200g o siocled tywyll cry , tua 60% cocoa
200g o fenyn wedi ei giwbio
1 tbsp coffi sydyn
85g blawd codi
85g blawd plaen (anghofies i am hyn a rhoi llwyth o flawd codi, wps! Mi oedd hi’n iawn serch hynny)
1⁄4 tsp bicarb
200g siwgr muscovado golau
200g  siwgr caster euraidd
25g powdr cocoa
3 wy canolig
75ml llaeth enwyn (darganfyddiad yr wythnos, mae’r stwff ma’n lyfli! Dad yn ei yfed fel diolch torri syched, a fi rwan!)
Cwrls siocled neu bethbynnag hoffech chi i’w addurno

Y Ganache

200g siocled tywyll blasus (Lindt yn lyfli ond drud)
284ml hufen dwpl tollti
2 tbsp siwgr caster euraidd

 1. Irwch dun cacen 20cm a rhoi papur saim ar y gwaelod (neu byddai un efo sbring yn neud y job. Cneswch y ffwrn Ffan i 140c neu ffwrn arferol i 160c. Torrwch 200g o’r siocled mewn i sosban drom, ychwanegwch y menyn a’r coffi sydyn wedi ei gymysgu gyda 125ml o ddŵr oer. Cneswch nes bod popeth wedi toddi’n neis, dim berwi na ffrio!
 2. Cymysgwch y ddau flawd, y bicarb, y siwgrau a’r cocoa mewn powlen fawr. Cymysgwch yr wyau a’r llaeth enwyn mewn powlen arall.
 3. Rwan mae angen tollti’r gymysgedd siocled o’r sosban a’r gymysgedd wyau mewn i’r fowlen blawd a chymysgu nes bod popeth fel melfed blasus… om nom. Yna tollti hwn i’r tun a’i bobi am awr a hanner. Gadwch hwn i oeri yn y tun ac yna ei roi ar rhesel (rack) i oeri.
 4. Mae’r rysáit gwreiddiol yn gofyn am dorri’r gacen yn dair haenen, ond o’n i wir mond yn gallu mentro dwy! Gwnewch y ganache wrth dorri’r siocled sydd ar ôl (200g) yn ddarnau mân. Tolltwch yr hufen mewn i sosban ac ychwanegu’r siwgr, a’i boethi yn agos i’r berw. Tynnwch o’r gwres ac yna ychwanegu’r siocled. Cymysgwch nes bod popeth wedi ei doddi yn llyfn. Om nom eto.
 5. Sticiwch yr haenau at ei gilydd gyda chydig o’r ganache, a defnyddio’r gweddill i dollti dros y gacen, yn ei dwtio efo cyllell palet bob hyn a hyn. Allwch chi aros i’r ganache galedu cyn addurno, neu sbrinclo cwrls siocled arni a gadael i’r ganache eu gludo yn eu lle.
Siocled o’r swisdir, dim Lindt yn y siop, dario!
Menyn a Siocled… be gei di well?
Y ganache yn dechre ffurfio
Dyma hi allan o’r ffwrn, mentres i mond ei llifio yn ei hanner unwaith, ddim digon o giamstar i neud dwywaith a chael tair haenen
Mae’r ganache yn dueddol i fynd BOBMAN wrth eisio, angen mwy o ymarfer greda i!
Do, fentres i drio eising, ddim yn wych, ond neud y job ‘de 😉
Y Ben-blwyddferch yn dathlu, plus cacen
A’r diffeithwch a fu wedyn…
Ewn ni nôl i’r sawrus tro nesa, gobeithio bod y post yma heb godi gormod o chwant siocled arna chi… o do? Pwy sa’n meddwl 😉

Sut i bilio garlleg mewn 10 eiliad

Fideo swper dwper gwych a defnyddiol o wefan foodies cwl SAVEUR.com. Fe ZOMGiais wrth ei wylio.

Os na di hwn yn newid eich ffordd o baratoi garlleg (*a* newid sut hogle sy’ ar eich bysedd) neith na’m byd!

How to Peel a Head of Garlic in Less Than 10 Seconds

 

 

Hedfan nôl efo Buffalo wings

Ymddiheuriadau am y tawelwch llethol ar y blog, dwi wedi bod off yn Efrog Newydd yn Mis Mêl-io efo Mr Llef.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Gafon ni gyfle i goginio allan chydig ar Long Island, seiclo yn Central park, trio am job newydd yn 30 Rock, rhoi’r stecen Tiwna fwyaf erioed ar y BBQ efo past Mojito (gwychbeth) a darganfod Cwrw Pwmpen – darganfyddiad diodol y siwrne. Gan nad oedd hops yn tyfu yn dda iawn yn y byd newydd ddefnyddiodd y coloneiddwyr cynnar y bwmpen i fragu – da iawn nhw, lyfli!

Hefyd, mewn bar Gwyddelig ar 47th Street ges i yr adenydd Buffalo gorau dwi erioed di blasu… wel y rhai cyntaf dwi rioed di blasu, ond dio’m bwys mi oedden nhw’n GORJYS!

Yn boeth a hallt a menynllyd, a POETH eto, mi oedd rhain yn fynydd o gig a braster a halen a sbeis, iam iam! Yn ôl yr hanes, cafodd y ‘Buffalo’ wings eu creu yng ngogledd talaith Efrog Newydd, yn yr Anchor Bar yn Buffalo.

Dim fy llun i di hwn, ond fel hyn yn UNION oedden nhw!

Rwan te, yn wahannol i’r arfer, dydw i heb goginio rhain eto, ond dwi am roi’r rysait dwi am ddefnyddio i chi yma, falle dwi am fynd am drumsticks tho, bach mwy o gig!

Ymddiheuriadau am y Saesneg, ond bydd popeth arall yn Gymraeg wedi i mi wneud nhw!

Cynhwysion:

36 chicken wing pieces (one wing makes 2 pieces – the “flat” and the “drum”)
1 tablespoon vegetable oil
1 tsp salt
1 cup all-purpose flour
1 1/2 tablespoons white vinegar
1/4 teaspoon cayenne pepper
1/8 teaspoon garlic powder
1/4 teaspoon Worcestershire sauce
1 teaspoon Tabasco sauce
1/4 teaspoon salt
6 tablespoons Louisiana hot sauce (Frank’s is the brand used in Buffalo)
6 tablespoons unsalted butter or margarine
celery sticks
blue cheese dressing (rysait i hwn ar wahan, wnai ei ychwanegu eto pan fyddai wedi gwneud rhain)

Paratoi:

Preheat oven to 425 degrees F.
If necessary, cut whole wings into two pieces. In a bowl toss the wings with the oil, and salt. Place into a large plastic shopping bag, and add the flour. Shake to coat evenly. Remove wings from the bag, shaking off excess flour, and spread out evenly on oiled foil-lined baking pan(s). Do not crowd. Bake for about 20 minutes, turn the wings over, and cook another 20 minutes, or until the wings are cooked through and browned.

While the wings are baking, mix all the ingredients for the sauce in a pan, and over low heat bring to a simmer, stirring occasionally, and then turn off.

After the wings are cooked, transfer to a large mixing bowl. Pour the sauce over the hot wings and toss with a spoon or spatula to completely coat.
These are always served with celery sticks and blue cheese dressing on the side.

(Dwi angen pob lwc posibl i beidio ffrwydro pen efo’r gwres yn rhain!)

Salad Superfood Superhawdd

image

Post wltra cyflym borema, mae gen i risotto a gwledd Thai ar y cardiau dros y penwythnos, ond dyma’r rysait symlaf hyd hyn (haws na’r cawl hawdd, onest!).

Dwi wedi gweld fersiwn o hwn ar werth yn un o fy hoff fwytai yng Nghaerdydd, Carluccios, ond mae o’n ddrud am be ‘dio, a gallwch chi greu fersiwn llawer mwy blasus mewn chwinciad!

Hoffwn ddeud diolch i Mam am y rysait yma hefyd, mae o’n un o’i ‘stand by’s’ bwyd parti ardderchog hi.

Digon i fwydo dau efo bara neis fel starter, neu bedwar fel ychwanegyn i bryd mwy:

 • Pedair tomato mawr meddal
 • Winwnsen goch fawr (llai os da chi am gael llai o flas sbeis y winiwns!)
 • Eitha dipyn o fasil ffres, neu sych (os yn defnyddio sych, gadwch am 5 munud i amsugno’r olew cyn gweini)
 • Llwyth o olew olewydd gwyryf (hmm, cyfieithiad am extra virgin tybed?!)
 • Halen môr a chrensiwr (grinder)
 1. Gadewch y cynhwysion allan o’r oergell am dipyn cyn paratoi hwn. Mae’r salad yn debyg i, ac yn ardderchog efo gwin coch sbeislyd, a felly yn well ar dymheredd stafell!
 2. Torrwch y tomatos yn eu hanner ac yna eu gwasgu dros y sink i gael gwared â’r hadau. Gallwch chi ddefnyddio juicer lemon dwi’n siwr, ond dwylo sy ore a fwyaf o hwyl… *sblat!*. Yna torrwch yn ddarnau, ond ddim rhy fach, digon i lenwi fforc!
 3. Torrwch y winionsyn yn ddarnau hanner cylch (dwi di torri rhy fân yn y lluniau, mae angen i’r tomatos a’r winiwns fod bach yn annibynol.)
 4. Dodwch y winiwns a thomatos mewn powlen fflat. Taenwch digon o’r olew olewydd blasus i orchuddio pob darn ond heb ei foddi! Dylai fod digon i orchuddio, ond dim ar ôl yng ngwaelod y fowlen.
 5. Rhwygwch y basil os yn defnyddio ffresh, yn ddarnau eitha mân, eith o’n bellach wedyn! Os yn defnyddio basil sych, sbrinclwch dipyn go lew arno, bydd isie mwy i gael y blas.
 6. Job hwyl rwan, efo’ch dwylo (glan, wrth gwrs), rhwtiwch popeth at ei gilydd fel ei fod yn cyfuno yn drilliw hyfryd. Bonws ydi dwylo meddal neis o’r olew olewydd!

Dwi’n rhoi crensiad bach o halen môr mân arno hefyd, ond dwi bach yn obsesd efo halen, mae o’n tynnu blas y tomato yn hyfryd.

O.N Mae’r winiwnsyn mawr yna efo twll yn y canol yn ganyniad i’m arbrofi aflwyddianus  ar y BBQ!

 

Pobi Pasta Mexico

image


Amser am damed o fwyd llenwi bol eto, nid blog bwyd smart yw hwn mae arnai ofn, dim ond bwyd mawr blasus.

Fel welwch chi, mae na bach o draddodiad o arddangos bler ar y blog yma, Duges Delia mohonaf. Os ewch chi i weld y post wnaeth fy ysbrydoli i roi tro ar y cyfuniad yma  (o Wefan fwyd llawer rhy good-looking Gojee), welwch chi dipyn go lew o wahaniaeth rhwng y gwreiddol a hwn!

I wneud digon i fwydo llond ty ar ddiwrnod cneifio:

 • 300g o Gig eidion mâl, neu ewch hanner a hanner efo twrci  mâl sy’n lyfli hefyd
 • Pecyn o basta (400g, neu lai os da chi ddim am borthi cneifwyr etc.)
 • Dau winiwnsyn bach / un mawr, dim ond bod digon i roi blas winwnsllyd i’r pryd!
 • Dau bupur lliwgar (coch a melyn yn edrych yn lyfli)
 • Pedwar neu bump tomato mawr ffresh, neu’r rhai na sy’n sgwiji yn nhefn y rhewgell, wedi eu torri, ond didm rhy fân
 •  Lot o halen (sori, ond bydd ei angen! Dwi’n hoff o halen môr ar bopeth)
 • 4 Llwy fwrdd o Cumin mâl
 • 2 Llwy fwrdd o Cayenne (peidiwch bod ofn, y gwres yn diflannu yn y pryd, gadael blas cynnes braf)
 • 1 Llwy fwrdd o Paprika
 • Cwpl o lwyau o Cholula, y saws Mecsixanaidd gorau – ond doedd gen i didm nethiwr, dario!
 • Blocyn o gaws aeddfed, blasau cryf yw’r nôd fama
 • Tun o ffa Mecsicanaidd, cidnibêns, ffa llygad ddu, borlotti, ffa pob arferol os da chi’n licio blas melys, bethbynnag!
 • Corriander, tortillas a Sol i weini
Dull rhydd:
 1. Berwch y pasta mewn dwr tamed yn halltach na’r arfer, bydd angen y blas yna i roi balans i’r ffa bydd heb eu halltu.
 2. Ffriwch y winiwns, pupur a’r cig mewn padell fawr efo tamed o olew, ychwanegwch y sbeisys a’r cholula i’ch blas.
 3. Ychwanegwch y tun o ffa Mecsico a’r tomatos a ffrio’r cyfan am bum munud dda. Sbrinclwch hanner neu llwy de o halen (at eich blas) ar y gymysgedd hefyd (sori eto i’r pwysau gwaed!)
 4. Blaswch y gymysgedd, taflwch damed mwy o’r cumin neu’r Cayenne mewn os oes isie blas cryfach Mecsicanaidd neu wres.
 5. Cyfunwch y gymysgedd o gig a ffa gyda’r pasta mewn padell ffwrn fawr, tasgwch y caws bobman drosto, y mwy y gorau! Rhowch dan grill poeth nes bo’r caws yn ffrwtian a brownio.
 6. Gweinwch gyda sbrincls o gorriander ffresh, bowlen o tortilla chips (hawdd i’w gwneud o tortillas wedi torri a’u brwsio ag olew o dan y grill wedi’r gymysgedd adael eich ffwrn) a photel o Sol wrth gwrs.
Mae hwn yn handi ofnadwy i lenwi bol amser cinio yn y gwaith am ddiwrnodau lawer hefyd, gan modi wedi neud digon i gadw ni i fynd am wythnos, dyna fyddai’n neud!

image

image

Sori am y llun gwael, ro’s i’m hanner digon o gaws  ar ben y gymysgedd, bydd eisiau mwy na hyn arnoch!

Ta dah, ac yn amlwg ‘om nom nom’.

Mae gyda ni’r gwydrau Sol yma adre, mae nhw’n bril!

Trydar @Llef