Pastai Pysgod – neu Ffish Pai Traws

image

Yndw, dwi wedi bod yn araf tu hwnt yn blogio bwyd yn ddiweddar – tywydd od, Ffair Aeaf a digon o waith yn cadw fi oma!

Ar nodyn hunanol, sbiwch ar y caws hyfryd o ddrewllyd ma o Gaws Cenarth ges i yn y Ffair Aeaf – bydd hwn yn y ffwrn wedi’r twrci a gaiff ei fopio efo bara yn syth, iam!

image

Mae gen i cwpl o posts y popty ara (slow cooker) i chi i ddod, a gan ei fod ym 4-in-1 mae’n neud reis anhygoel a stemio llysiau fyd! Mae o fod i neud uwd, ond dio’m cystal â sosban ar y job yna.

Ond am rwan, dwi am rannu cyfrinach Ffish Pai Traws efo chi. Di hi’m yn gyfrinach imi i’w rhannu rili, mae hi’n berchen i un o’n ffrindiau pennaf, a chogydd mil gwaith gwell na mi, Anwen o Traws (digwydd bod!).

Yn dod o Drawsfynydd, yn amlwg oedd na llwythi o bysgod yn dod i’r ty (a na, doedden nhw *ddim* yn goleuo yn twllwch!), a mae Anw wedi perffeithio y pastai pysgod i ddefnyddio ffrwyth llafur sesiwn sgota.

Mi roedd y Co-Op (wedi rhoi fyny ar Asda a Tesco, behemoths!) yn gwerthu pecyn o samwn, hadoc a hake wedi’w ciwbio yn barod i fynd, felly neithiwr ebostiais Anw mewn pembleth pastai, a ges i’r ebost ffab ma nôl:

“Wel dyma sut dw i’n gwneud un:

 • Rhoi tatws sy’n mashio yn neis i ferwi.
 • Poachio unrhyw bysgodyn tisio mewn llefrith (heblaw prawns) am tua 5 munud, gan droi’r pysgod unwaith.
 • Tynnu nhw allan a flakio nhw mewn i’r ddysgl. Defnyddio’r llefrith i wneud roux. Roux yw menyn di toddi, cymysgu blawd fewn nes bod o’n bast.
 • Ychwanegu’r llefrith pob yn chydig tra’n cymysgu lot i wneud yn siwr bod dim lwmpiau.
 • Dylie ti ddiwedd hefo sauce neis trwchus. Ychwanega gaws cryf i hwn i wneud o’n gawslyd.
  Dw i’n arfer crymblo rhyw hanner veg stock cube fewn hefyd. (gol. Mae hwn yn ychwanegu jyst digon o halen i’r pryd, hefyd alle chi ddefnyddio saws pysgod Thai)
 • Tywallt y sauce dros y fish yn y dish. Os wyt ti am roi prawns, dyma’r amser i wneud.
 • Mashio’r tatws hefo menyn, hufen a chydig o whole grain mustard. Rhoi ar ben y fish.
 • Pwshio’r tatws lawr hefo fork a gwneud patrwm ar y top. Gratio caws ar y tatws.
 • Rhoi o yn y popty ar 200 degrees celcius am tua 20-25 mun. Lyfyyyyfli!
 • P.s ffyrdd o wneud y pei yn fwy o luxury – adio chydig o cream cheese ir roux a chydig o hufen yn y tatws”

image

Ac arglwydd mawr, ydi mae o’n lyfli! Es i ati ar gyngor Anw i roi caws yn y mash, a dail mint yn hytrach na’r mwstard graenus, ond mae hi wedi sôn bod modd rhoi unrhywbeth hoffe chi i roi blas ar y pryd.

Wnes i ychwanegu saws pysgod Thai i’r saws gwyn, achos allai’m cel digon o’r stwff… sori!

Gobeithio wnaiff hwn eich cadw’n gynnes pan ddaiff yr eira (plis plis plis, a rhew caled, dwidi syrffedu ar dywydd mwyn!).

Blogiau Bwyd arall – Y Shiksa yn y Gegin

Mae hi di bod yn dawel iawn ar yr ochr goginio efo ni yn ddiweddar – mae ‘na un neu ddau o bosts gennai ar y gweill am fwydydd yn y popty araf, gan ei bod hi wedi oeri o’r diwedd!  Yn y cyfamser, dwi wedi bod yn mwynhau darllen blogiau bwyd eraill, ac wedi dod o hyd i un am fwyd Iddewig gan anthropolegydd bwyd o’r Unol Daleithiau (swydd ddelfrydol falle?!).

Mae blog Tori Avey sef  The Shiksa in the Kitchen, yn un hynod o ddiddorol i’w ddarllen, nid yn unig i ddysgu am fwyd diwylliannol Iddewig, ond am y ffotograffiaeth – sbïwch ar y latkes (pice bach tatws) yma, iam!

Mae Tori yn sgwennu am draddodiadau bwydydd Iddewig dros y byd, tybed oes unrhyw un allan fanna yn gwybod os oes teuluoedd Iddewig-Gymreig wedi creu bwydydd kosher efo blas Cymreig?

Dwi GYMAINT o isie trio’r dorth pwmpen sbeisllyd ma hefyd, ond dwi yn ym myw methu a thynnu perfedd pwmpen yn iawn.  Mor flasus, ac ogle’r tymor oer yna trwy’r tŷ  i gyd…

Dwi newydd brynu sebon cawod o’r Body Shop efo hogle pwmpen sbeisllyd, dwi’n gweddïo mai felna byddai hon yn hogleuo!

Mae syniadaeth blog Tori yn hyfryd:

If you have found your way to my blog, you are probably somebody who loves food. That’s something we all share. A good meal can bring warmth and joy to anybody, no matter who you are or where you come from. I welcome all faiths and backgrounds to join me on my journey into the heart of food history. Our diversity makes us stronger.  :)

Hyfryd ‘de? Gobeithio ewch chi draw yno i fusnesa, dwi am chwilio am fwydydd bydd Mr Llef yn hapus i’w byta… credu fydde fo’n hapus tu hwnt gyda’r eidion melys yma, brisket byddai Mrs Walowitz yn hapus iawn o’i weini!

Photos courtesy of TheShiksa.com

Hedfan nôl efo Buffalo wings

Ymddiheuriadau am y tawelwch llethol ar y blog, dwi wedi bod off yn Efrog Newydd yn Mis Mêl-io efo Mr Llef.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Gafon ni gyfle i goginio allan chydig ar Long Island, seiclo yn Central park, trio am job newydd yn 30 Rock, rhoi’r stecen Tiwna fwyaf erioed ar y BBQ efo past Mojito (gwychbeth) a darganfod Cwrw Pwmpen – darganfyddiad diodol y siwrne. Gan nad oedd hops yn tyfu yn dda iawn yn y byd newydd ddefnyddiodd y coloneiddwyr cynnar y bwmpen i fragu – da iawn nhw, lyfli!

Hefyd, mewn bar Gwyddelig ar 47th Street ges i yr adenydd Buffalo gorau dwi erioed di blasu… wel y rhai cyntaf dwi rioed di blasu, ond dio’m bwys mi oedden nhw’n GORJYS!

Yn boeth a hallt a menynllyd, a POETH eto, mi oedd rhain yn fynydd o gig a braster a halen a sbeis, iam iam! Yn ôl yr hanes, cafodd y ‘Buffalo’ wings eu creu yng ngogledd talaith Efrog Newydd, yn yr Anchor Bar yn Buffalo.

Dim fy llun i di hwn, ond fel hyn yn UNION oedden nhw!

Rwan te, yn wahannol i’r arfer, dydw i heb goginio rhain eto, ond dwi am roi’r rysait dwi am ddefnyddio i chi yma, falle dwi am fynd am drumsticks tho, bach mwy o gig!

Ymddiheuriadau am y Saesneg, ond bydd popeth arall yn Gymraeg wedi i mi wneud nhw!

Cynhwysion:

36 chicken wing pieces (one wing makes 2 pieces – the “flat” and the “drum”)
1 tablespoon vegetable oil
1 tsp salt
1 cup all-purpose flour
1 1/2 tablespoons white vinegar
1/4 teaspoon cayenne pepper
1/8 teaspoon garlic powder
1/4 teaspoon Worcestershire sauce
1 teaspoon Tabasco sauce
1/4 teaspoon salt
6 tablespoons Louisiana hot sauce (Frank’s is the brand used in Buffalo)
6 tablespoons unsalted butter or margarine
celery sticks
blue cheese dressing (rysait i hwn ar wahan, wnai ei ychwanegu eto pan fyddai wedi gwneud rhain)

Paratoi:

Preheat oven to 425 degrees F.
If necessary, cut whole wings into two pieces. In a bowl toss the wings with the oil, and salt. Place into a large plastic shopping bag, and add the flour. Shake to coat evenly. Remove wings from the bag, shaking off excess flour, and spread out evenly on oiled foil-lined baking pan(s). Do not crowd. Bake for about 20 minutes, turn the wings over, and cook another 20 minutes, or until the wings are cooked through and browned.

While the wings are baking, mix all the ingredients for the sauce in a pan, and over low heat bring to a simmer, stirring occasionally, and then turn off.

After the wings are cooked, transfer to a large mixing bowl. Pour the sauce over the hot wings and toss with a spoon or spatula to completely coat.
These are always served with celery sticks and blue cheese dressing on the side.

(Dwi angen pob lwc posibl i beidio ffrwydro pen efo’r gwres yn rhain!)

Gwraig y Ty…


Fel un sydd newydd briodi, mae’n amlwg bod angen i mi newid fy ffordd o fyw. Dim nosweithiau allan yn nhafarndai a bwytai ein hannwyl brifddinas, dim penwythnosau mewn gwestai moethus… na, rwan mae’n amser i ddilyn cyngor y Good Housekeeping Compendium c.1953.

Mae gwefan wych How to be a Retronaut yn casglu a chofnodi hen luniau, llufrau a darluniau, a bostion nhw gasglaid Ange Marsden o  luniau’r llyfr gwych yma heddiw. Rhag ofn i chi boeni, bydd dim un o ryseitiau llyfr yma ar y blog… yn enwedig y “black and white minstrel cakes”, os da chi ddigon dewr i ddarllen lawr i waelod y post gwreiddiol!

Fel hyn mae hi yn ty ni bob p’nawn Sul, yn amlwg (er, fel hyn dwi *acjiwali* yn meddwl am Elliw Paned a Chacen pan mae hi’n pobi)

Oedd y merched yn y teulu yn galw’n groch i mi roi Kenwood Chef ar y rhestr priodas. Dwi am sdicio efo’r ‘Cookworks’ whisk a dough hooks £12.99 arnai ofn, dim lle yn y gegin am y behemoth yma!

Ffys a ffwdan braidd, ond tlws tu hwnt.

Er i mi ddeud na ar y top na faswn i’n neud dim rysait o’r llyfr ma, mae’r cranc ‘ma’n edrych yn iymi… falle yn ail flwyddyn y blog, dwi’m yn credu allen i ffigro be i neud efo cranc elenni!

Cawl Asiaidd Bob Dim

image


image

W, post arall, dwi’n neud yn dda! Dyma ni gawl hawdd a chyflym sy’n ffordd wych o gael llwyth o lysiau iachus mewn ffordd flasus. Mae hwn yn gyflymach (os nad yn well)  nac ordro cawl noodles o fwyty Siapanaidd Ichiban ar nos Sadwrn yma yng Nghaerdydd.

Mae hwn mwy fel “base” cawl os liciwch chi, yn sylfaen i chi ychwanegu llysiau a blasau iddo, ond un problem heno oedd nad oedd gennai corgimwch na powdr pum sbeis Cheiniaidd Allwch chi roi unrhyw gig sbar ynddo (tofu sbeislyd wedi grilio ar y George Foreman byddai’r gorau, rysait i’r dyfodol!).

Mae sbrincl o bowdr pum sbeis neu cymysgedd sbeis Cheiniaidd gwych Schwartz yn neud y gwahaniaeth yn hwn. Ymddiheuriadau am y lluniau gwael, yr HTC Wildfre yn siomedig braidd!

Cynhwysion i wneud digon fel swper ysgafn i ddau:

 • Un nyth o nwdls wy (dwy os da chi isie llond bol go iawn!)
 • Tecell o ddwr berw
 • Ciwb stoc cyw iâr / llysiau i’ch blas
 • Tair llwy fwrdd o saws pysgod Thai (hwn yn angenrheidiol, addo!)
 • Sblash hael iawn o Soy Sauce
 • Dash o saws Tabasco i’ch blas
 • Dash dda o saws Worcester
 • Dribl hael o olew sesame
 • Dash bach o finaig balsamic (i adio tamed o felysrwydd)
 • Sbrincl hael o bowdr pum sbeis
 • Llysiau o’ch dewis, rhai blasus sy’n berwi’n gyflym fel okra, pys, runner beans, tatws melys, bresych, brocoli, unrhywbeth i gael y 5-a-day!
 • Corgimwch (neu unrhyw gig wedi ei goginio)
 • Chili ffres i’ch blas

Rhowch y nyth(od) nwdls mewn sosban fach/ganolig (digon i ddal llond dwy fowlen o’r cawl, pryd un sosban ydi hwn!), crymblwch y ciwb stoc ar ben  nyth ac ychwanegu dwr berw, digon i orchuddio’r nyth. Cadwch y gwres yn eithaf uchel fel bod hwn yn ffrwtian trwy’r cyfnod coginio.

Ychwanegwch  llysiau i gyd fel y mynoch, bethbynnag sy’n berwi’n gyflym ac yng nhghefn yr oergell!

Ewch ati i ychwanegu’r blas, y saws pysgod (peidiwch bod ofn, mae hwn YN bwysig i’r blas!), y saws soy, y tabasco (neu hepgor os ddim yn ffan pethau poeth), yr olew sesame a’r balsamic.

Sbrinclwch y powdr pum sbeis yn hael ar y cawl.

Bydd y nwdls wedi berwi o fewn 5 munud, ychwanegwch y corgimwch a cadw’r gwres yn uchel am funud.

Gweinwch yn stemian (bydd hwn yn boeth o ran gwres) mewn bowlenni mawr gyda llwy a chopsticks (llwy i gael gweddilion y stoc blasus!) a chili ffres i gael bach mwy o liw a thân.

image

image

image

o.n. Oedd gen i olew Garlleg cartref ar ôl wedi’r Penne Alla Vodka, mae rhoi dribl dda o hwna ar ben hwn cyn gweini yn ffab, rysait hawdd, hawdd, cyflym ar gyfer olew garlleg i ddod yn fuan!

Iam iam – Penne alla Vodka


image

Wel, wrth ddechre blog newydd fel hyn falle mod i’n trio bod braidd yn uchelgeisiol, ond mae hwn yn argoeli i fod falle mwy fel llyfr lloffion bwyd na’m byd. Dwi’m ym addo llenyddiaeth mawr, dim ond cofnodion o dameidiau blasus caiff eu creu yn ein gegin fach yn Grangetown.

Wedi cael ysbrydoliaeth gan Elliw draw ar flog gwych Paned a Chacen ydw i, a dwi am drio dechrau blog sawrus, bron mor flasus gobeithio!

Gan fod gennai ddant hallt, dwi am bostio pryd sy’ fod ei goginio mewn dwr sy’ “mor hallt â môr y canoldir”… pasta! Ie ie, diflas iawn, ond oedd y Penne alla Vodka yn hynod flasus, diolch i gwpl o tweaks i rysait ein harglwyddes Nigella.

Da ni off i Efrog Newydd mewn mis, a ddarganfyddais bod y Penne alla Vodka i *fod* yn fwyd cynhenid NYC, felly o’n i angen ei drio cyn mynd… da ni am fynd i Long Island hefyd, dwnim os dwi ddigon da i greu Clam chowder chwaith! Mae na lwyth o hufen, menyn ac olew yn y rysait penne yma, a mae’r vodka yn torri trwy’r brasder ac yn gweithio yn ardderchog efo’r tomatos.

Dwi’n ffan mawr o’r cocktail Mari Waedlyd (yn boeth iawn plis) felly ychwanegwch chilli ffresh neu sych fel da chi’n licio!

Cynhwysion, i lenwi boliau 2 a digon i ginio wedyn:

 • Winiwnsyn mawr wedi ei dorri yn fân
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd garlleg (hawdd i’w wneud os nad oes peth gyda
 • Digon o halen
 • 2 x tun o domatos
 • Llwy fwrdd o purée tomato
 • Glwg go dda o hufen dwbl
 • Pecyn / 500g o basta penne sych
 • Sblash dda o finaig balsamic
 • 125ml vodka (Absolut pupur yn wych am hyn yn ôl Nige!)
 • Nobyn bach o fenyn hallt
 • Parmesan a salad dosbarth canol (roced, cress dwr, rwbeth ffansi!) i weini
 1. Rhowch y pasta sych ferwi mewn dwr hallt, coginwch tan yn al dente (ei fod yn flasus, ond yn cwffio nôl wrth ei gnoi!).
 2. Tra bod y pasta yn berwi, rhowch y winiwns i goginio yn araf neis nes eu bod yn dryloyw a wedi melysu.
 3. Yna ychwanegu’r tomato o’r tun, y purée a’r finaig balsamic a’i adael i ffrwtian lawr (gallwch chi ychwanegu tamed o siwgr os da chi awydd). Ychwanegu’r hufen wedyn i greu saws iym.
 4. Drainio’r pasta wedyn ac ychwanegu’r menyn, mwy o’r olew olewydd garlleg a’r vodka (mwy neu lai i’ch blas, mwy imi mae o’n flas gwych!)
 5. Tolltwch y saws dros y pasta a sbrinclwch y parmesan i’ch blas.

Dwi’di cael hwn henoma gyda botel o Merlot Shiraz Ogio, neu mwynhewch efo unrhyw win coch efo digon o sbeis, joiwch!

image

image

Trydar @Llef