Sgwennu Llefenni nôl – ond chydig yn wahanol

So, dwi nôl ar y blog ma – ar ôl gweld bod y post diwetha tair mlynedd nôl mae bach o embaras dechrau eto!

IMG_20151118_170217

So, dyma coginio rwan… ddim yn hawdd iawn i flogio!

Bydd bach o newid cyfeiriad, mae’r coginio erbyn hyn yn ymladdfa cyson i greu rhywbeth sydd efo oleia un five-a-day/ddim yn afiach/bydd bychs tair a blwydd yn fodlon byta. Ddim cweit y deunydd gore am lifestyle blog Cymraeg dwi’n amau.

So, mae’r coginio cyffroes yn aros yn llyfrau Nigella am rŵan. Ond, yn ddiweddar dwi’n ffendio bod y 10 munud dwi’n cel fin nos i molchi wyneb wedi dod yn hafan bach o amser oedolyn, felly dwi am ddechre rhoi nodiadau bach fyny fama am y stwff dwi’n ffendio (a sy’n fargeinus… dwi’n eitha trempyn pan mae’n dod i wario!).

IMG_20151116_194224

Dwi’n datgan yn syth bod pretty much popeth dwi’n gwbod am ofal croen di dod o ddarllen gwaith Sali Hughes – dwi’n amau bod bobl gwaith wedi syrffedu arnai’n mynd “w, ma Sali Hughes yn deud…!”

Oni bach yn araf yn dod i fyd “hot cloth cleansing”, a serums a thechnoleg croen newydd, ond mae o wir wedi gwneud gwahaniaeth i ngrhoen i. A mae rhai o’r pethau dwi di gweld yn eitha amlwg – yn syml, mae hot cloth cleansing yn defnyddio’ch hufen molchi gwyneb efo gwlanen molchi henffasiwn i sgwrio’r croen – Nain style!

So uchod welwch chi’r stwff sydd wedi helpu fi – mae range Nspa o Asda yn wych am greu copiau o gynnyrch llawer drytach (mae eu Hot Cloth Polish nhw mor, mor debyg i un drud Liz Earle). Gyda’r system yna mae na rifau hefyd sy’n rhoi camau i chi weld ym mha drefn sydd isie defnyddio’r cynnyrch ma i gyd – dyma syniad o sut allech chi wneud o:

  • Olew molchi (i dynnu colur, peidiwch bod ofn, mae olew molchi yn hyyyfryd, a ddim yn seimllyd, addo)
  • Hufen molchi (i dynnu popeth arall fel amhureddau ac SPF os da chi di bod yn ei wisgo)
  • Exfoliator (i sgwrio mwy, ond dim ond angen hwn dwywaith yr wythnos, fel sgwrfa dda)
  • Serums (i drin pethau fel sychder neu crychau)
  • Hufen croen (ein hen ffrind, hyd yn oed efo popeth arall, chi dal angen bach o moisturizer fel cot gynnes i amddiffin y croen)

Dwi am fynd mlaen i roi gwybod am fwy o gynnyrch a sut dwi’n defnyddio rhein – ond ddim isie’ch llethu chi i ddechre efo. A dwi hefyd isie fflagio cwpl o gynnyrch gwych o siopau rhad (stwff croen Aldi yn wych!), ond mi ddaw hyn yn fuan.

Plis gadwch imi wybod os da chi’n joio’r cyfeiriad newydd ma – dwi ddim yn addo bydd pethe mor flasus, ond byddan nhw jyst gymaint o hwyl i ddarllen gobeithio!

Trydar @Llef