Burgers Buan Cartref

Unwaith eto, dwi heb fod yn blogio ers sbel, ymddiheuriade! Ond, mae’r dyddiadur bwyd dal yma er mod i ddim ddigon dewr i gyhoeddi llawer, fel esiampl mae na drychineb pobi go iawn yn dod yn y post nesa!

Dyma nhw y burgers cartref, post anhymorol arnai ofn, ond blasus tu hwnt. Sori o flaen llaw i’r llysieuwyr sy’n darllen, sgipiwch y post yma.

Heno benderfynon ni hitio’r eidion cyn y wledd Nadolig. Mae hyn i gyd wedi imi wedi cael blas go iawn ar burgers di’w coginio yn eitha amrwd yn Gourmet Burger Kitchen yn y brifddinas (mae na ddau gangen!). Mae’r rhai yn GBK yn ddrud, felly mae’r rhain yn symls symls a rhesymol iawn i’w gwneud efo briwgig o’r Co-Op neu o Will Lloyd ym Machynlleth wrth gwrs!

I fwydo 6 – yndi mae hi’n Ddolig!

 • 2 Bwys o friwgig (mins)
 • Un winionsyn mawr wedi’i falu yn y blender
 • 4 tafell o fara sych (hen stwff ddigon da), hefyd yn y blender
 • 2 wy
 • Persli ffres
 • Llwy fwrdd yr un o saej a theim
 • Llwy fwrdd o halen crensiog di’w falu (rhagor os oes blas) a llwyth o bupr du
 • Sblash dda iawn o Saws Caerwrangon (Worcester Sôs)
 • Fflêcs chilli os da chi awydd o’n boeth!

Cymysgwch popeth mewn bowlen fawr a joiwch y sgwelcho – yna cymryd llond dwrn a’i wasgu yn patty o fwrger (dwi di joio rhai tewion a’u coginio yn rare… iam iam!)

Ffriwch heb olew mewn padell boeth, yn fflipio’r burgers a theimlo fel eich bod yn America yn y 50au.

Gweinwch efo bap fara ffresh meddal, a relish – neu fel da ni di neud cyn ‘Dolig ma, efo chips pys, bara garlleg ac, am ryw reswm, selsig bach! Syml iawn, a bwyd bob dydd hawdd, hannerwch y cynwysion os na da chi’n bwydo llond trol o deulu

 

Pastai Pysgod – neu Ffish Pai Traws

image

Yndw, dwi wedi bod yn araf tu hwnt yn blogio bwyd yn ddiweddar – tywydd od, Ffair Aeaf a digon o waith yn cadw fi oma!

Ar nodyn hunanol, sbiwch ar y caws hyfryd o ddrewllyd ma o Gaws Cenarth ges i yn y Ffair Aeaf – bydd hwn yn y ffwrn wedi’r twrci a gaiff ei fopio efo bara yn syth, iam!

image

Mae gen i cwpl o posts y popty ara (slow cooker) i chi i ddod, a gan ei fod ym 4-in-1 mae’n neud reis anhygoel a stemio llysiau fyd! Mae o fod i neud uwd, ond dio’m cystal â sosban ar y job yna.

Ond am rwan, dwi am rannu cyfrinach Ffish Pai Traws efo chi. Di hi’m yn gyfrinach imi i’w rhannu rili, mae hi’n berchen i un o’n ffrindiau pennaf, a chogydd mil gwaith gwell na mi, Anwen o Traws (digwydd bod!).

Yn dod o Drawsfynydd, yn amlwg oedd na llwythi o bysgod yn dod i’r ty (a na, doedden nhw *ddim* yn goleuo yn twllwch!), a mae Anw wedi perffeithio y pastai pysgod i ddefnyddio ffrwyth llafur sesiwn sgota.

Mi roedd y Co-Op (wedi rhoi fyny ar Asda a Tesco, behemoths!) yn gwerthu pecyn o samwn, hadoc a hake wedi’w ciwbio yn barod i fynd, felly neithiwr ebostiais Anw mewn pembleth pastai, a ges i’r ebost ffab ma nôl:

“Wel dyma sut dw i’n gwneud un:

 • Rhoi tatws sy’n mashio yn neis i ferwi.
 • Poachio unrhyw bysgodyn tisio mewn llefrith (heblaw prawns) am tua 5 munud, gan droi’r pysgod unwaith.
 • Tynnu nhw allan a flakio nhw mewn i’r ddysgl. Defnyddio’r llefrith i wneud roux. Roux yw menyn di toddi, cymysgu blawd fewn nes bod o’n bast.
 • Ychwanegu’r llefrith pob yn chydig tra’n cymysgu lot i wneud yn siwr bod dim lwmpiau.
 • Dylie ti ddiwedd hefo sauce neis trwchus. Ychwanega gaws cryf i hwn i wneud o’n gawslyd.
  Dw i’n arfer crymblo rhyw hanner veg stock cube fewn hefyd. (gol. Mae hwn yn ychwanegu jyst digon o halen i’r pryd, hefyd alle chi ddefnyddio saws pysgod Thai)
 • Tywallt y sauce dros y fish yn y dish. Os wyt ti am roi prawns, dyma’r amser i wneud.
 • Mashio’r tatws hefo menyn, hufen a chydig o whole grain mustard. Rhoi ar ben y fish.
 • Pwshio’r tatws lawr hefo fork a gwneud patrwm ar y top. Gratio caws ar y tatws.
 • Rhoi o yn y popty ar 200 degrees celcius am tua 20-25 mun. Lyfyyyyfli!
 • P.s ffyrdd o wneud y pei yn fwy o luxury – adio chydig o cream cheese ir roux a chydig o hufen yn y tatws”

image

Ac arglwydd mawr, ydi mae o’n lyfli! Es i ati ar gyngor Anw i roi caws yn y mash, a dail mint yn hytrach na’r mwstard graenus, ond mae hi wedi sôn bod modd rhoi unrhywbeth hoffe chi i roi blas ar y pryd.

Wnes i ychwanegu saws pysgod Thai i’r saws gwyn, achos allai’m cel digon o’r stwff… sori!

Gobeithio wnaiff hwn eich cadw’n gynnes pan ddaiff yr eira (plis plis plis, a rhew caled, dwidi syrffedu ar dywydd mwyn!).

Byffalo Wings – yr ymgais gartref

Ymddiheuriadau bod y rysaits yn araf *iawn* yn dod yn ddiweddar, ond byddai yma yn postio bob penwythnos rwan gobeithio.

Dwi’n golygu y post yma ar yr app WordPress, felly ymddiheuriadau eto os ddaw hyn allan fel rwtsh ‘fyd (!).

Felly, wedi i mi eich temtio chi gyda’r rysait y tro diwethaf, dyma ni’r ymgais ar greu y Buffalo Wings gartref. Bydden i’n awgrymu yn gryf i chi gael gafael ar botel o Louisiana Hot Sauce, achos ‘doedd y Cholula druan ddim fyny i’r dasg, ys dywed y Sais. Dim digon poeth a hallt, nodweddion penna’r saimffest yma…

Syml tu hwnt ydi paratoi’r cyw – ei dorri’n ddarnau llai (hen job afiach os nad oes ‘cleaver’ efo chi, rhaid mynd yn Ken Hom ar y sefyllfa!), a’i ysgwyd mewn blawd. Ddefnyddies i focs brechdanau mawr i ysgwyd, lot haws na bag plastig!

yr adenydd yn y blawd

yr adenydd yn syth o'r ffwrn

Sdici tu hwnt, anghofies i bod ffoil mo'r peth callaf i groen cyw iâr, wps.

Yr ychwanegyn gorau i gael efo’r byffalo wings yw saws caws glas, a chwrw ceirch Sam Smith wrth gwrs!

Cwwwwwl!

Y cyfan oedd angen neud wedi pobi’r cyw, oedd ychwanegu’r saws buffalo (cyfuniad o sawsiau poeth, finag gwyn a llwythi o fenyn mewn sosban) a bwyta efo’r bysedd.

Seimllyd? Youbetcha, nom!

Mi oedden nhw yn flasus, ond mi oedd angen y Louisiana hot sauce i gwblhau’r profiad UDA yn ddeche. Mi oedd y saws caws glas a’r cwrw ceirch yn berffaith gyda’r cyw seimllyd poeth a hallt. Allai mo’ch cynghori yn gryfach i roi tro ar wneud rhain eich hun fel treat bach nos Sul!

Byddwn ni nôl i rysaits Asia eto digon buan (ngwendid i!) ond mae na ymgais ar bobi cacen tro nesa… pobi, be nesa?!

Rwtsh lol – Risoto Taten Felys

Nodyn bach i ddechrau, dwi am eich hatgoffa nad ydw i’n galw’n hunan yn gogydd o fri, hec, dwi prin yn gallu neud cinio dy’ Sul heb rw greisis neu’i gilydd yn codi. Serch hynny, dwi yn gwirioni ar fwyd, a mae’r blog yma fel rw lyfr llofion o’r pethau na gofiai sut i’w gwneud o fewn yr wythnos. Felly, dyna pam welwch chi bo’r cynhwysion bach yn slapdash, a’r niferoedd o bethe yn amwys yma, sori, dechre ar y blogio bwyd ma ‘dwi!

Ta waeth, fues i am yr amser hiraf yn un oedd methu deall risotto yn lân… y troi y stoc, y gwin, y mwy o droi… cymlethdod! Ond, ddarllenwyr annwyl, os alla i neud risotto siwr ddim allwch chi neud un.

Mae hon yn un llyseiol, ond mae’r rysait yn un arall lle alli di daflu beth bynnag sy’n y ty iddo. Ffrio’r cig ar yr un amser â’r winiwns di’r ateb, a mae’r ffrwtian wedyn yn ei feddalu’n neis iawn. Dwi awydd trio hwn efo halloumi rhywben… iam iam!

 • 200gr Reis Risotto
 • 500ml o stoc llysiau neu cyw iar
 • gwydraid mawr o win (ac un i chi tra’n paratoi wrth gwrs)
 • Un clôf o arlleg (neu dau fach os di hwn ddim yn bryd dêt!)
 • Winiwnsen fawr wedi torri’n fân
 • taten felys (dwi’n ffan o gadw’r croen arni, ond i bobl ddiarth pliciwch hi!)
 • menyn go iawn (hallt)
 • olew olewydd
 • parmesan
 1. Tip da fyddai dilyn cyfarwyddiadau’ch bocs o reis arborio / risotto – bydd y niferoedd a’r pwysau yn gallach ar hwnw, ond dwi yn rhoi mwy o win ynddo gan amlaf, ychwanegu gangwaith mwy i’r blas.
 2. Rhowch lwmpyn hael (rw dwy lwy bwdin) o fenyn go iawn i doddi yn y badell, a joch o’r olew olewydd (olew garlleg os da chi’n teimlo’n wyllt ;). Rhowch y winiwns i ffrio nes eu bod bron yn dryloyw. Ychwanegwch y garlleg pan mae’r winiwns bron a neud, gan fod y garlleg yn llosgi’n hawdd iawn!
 3. Ychwanegwch y reis a’i ffrio yntau nes ei fod wedi amsugno’r menyn ac yn sgleinio’n braf. Ychwanegwch y tatws melys a rhoi troiad nes eu bod wedi eu gorchuddio gan yr olew a’u ffrio am damed bach.
 4. Rhowch llond ladel o stoc yn y badell a dechre troi’r reis yn ddiog
 5. Unwaith mae’r reis wedi sugno hwna i gyd, tolltwch y gwin mewn a’i droi yn ddiog eto, dyma’r prd gore i gael gwydred o win tra’n coginio, achos mae na droi, a throi a throi!
 6. Unwaith eto, wedi i’r reis ymsugno’r gwin, llond ladel arall o stoc… a throi yn ara deg!
 7. Ladel arall, cerddoriaeth, llymed o w
  in, troi… etc.
 8. Dal i fynd nes bod y stoc wedi mynd, neu fod y reis wedi coginio fel da chi’n ei hoffi. Gratiwch / sbrinclwch y parmesan a’i gymysgu i’r reis, gadwch chydig ar ol wedyn i roi cyn gweini, i fod yn smart de!
Dwi wedi ei weini efo broccoli wedi stemio, esgus arall am y 5-y-dydd ‘na. A dyna ni, allwch chi ddefnyddio’r rysait yma efo unrhyw gig, neu lysiau, cig i’w ffrio ar y dechrau efo’r winiwns.    Plis anfonwch luniau o’ch cymysgedd chi @llef i fi gael driblo mwy!

Pobi Pasta Mexico

image


Amser am damed o fwyd llenwi bol eto, nid blog bwyd smart yw hwn mae arnai ofn, dim ond bwyd mawr blasus.

Fel welwch chi, mae na bach o draddodiad o arddangos bler ar y blog yma, Duges Delia mohonaf. Os ewch chi i weld y post wnaeth fy ysbrydoli i roi tro ar y cyfuniad yma  (o Wefan fwyd llawer rhy good-looking Gojee), welwch chi dipyn go lew o wahaniaeth rhwng y gwreiddol a hwn!

I wneud digon i fwydo llond ty ar ddiwrnod cneifio:

 • 300g o Gig eidion mâl, neu ewch hanner a hanner efo twrci  mâl sy’n lyfli hefyd
 • Pecyn o basta (400g, neu lai os da chi ddim am borthi cneifwyr etc.)
 • Dau winiwnsyn bach / un mawr, dim ond bod digon i roi blas winwnsllyd i’r pryd!
 • Dau bupur lliwgar (coch a melyn yn edrych yn lyfli)
 • Pedwar neu bump tomato mawr ffresh, neu’r rhai na sy’n sgwiji yn nhefn y rhewgell, wedi eu torri, ond didm rhy fân
 •  Lot o halen (sori, ond bydd ei angen! Dwi’n hoff o halen môr ar bopeth)
 • 4 Llwy fwrdd o Cumin mâl
 • 2 Llwy fwrdd o Cayenne (peidiwch bod ofn, y gwres yn diflannu yn y pryd, gadael blas cynnes braf)
 • 1 Llwy fwrdd o Paprika
 • Cwpl o lwyau o Cholula, y saws Mecsixanaidd gorau – ond doedd gen i didm nethiwr, dario!
 • Blocyn o gaws aeddfed, blasau cryf yw’r nôd fama
 • Tun o ffa Mecsicanaidd, cidnibêns, ffa llygad ddu, borlotti, ffa pob arferol os da chi’n licio blas melys, bethbynnag!
 • Corriander, tortillas a Sol i weini
Dull rhydd:
 1. Berwch y pasta mewn dwr tamed yn halltach na’r arfer, bydd angen y blas yna i roi balans i’r ffa bydd heb eu halltu.
 2. Ffriwch y winiwns, pupur a’r cig mewn padell fawr efo tamed o olew, ychwanegwch y sbeisys a’r cholula i’ch blas.
 3. Ychwanegwch y tun o ffa Mecsico a’r tomatos a ffrio’r cyfan am bum munud dda. Sbrinclwch hanner neu llwy de o halen (at eich blas) ar y gymysgedd hefyd (sori eto i’r pwysau gwaed!)
 4. Blaswch y gymysgedd, taflwch damed mwy o’r cumin neu’r Cayenne mewn os oes isie blas cryfach Mecsicanaidd neu wres.
 5. Cyfunwch y gymysgedd o gig a ffa gyda’r pasta mewn padell ffwrn fawr, tasgwch y caws bobman drosto, y mwy y gorau! Rhowch dan grill poeth nes bo’r caws yn ffrwtian a brownio.
 6. Gweinwch gyda sbrincls o gorriander ffresh, bowlen o tortilla chips (hawdd i’w gwneud o tortillas wedi torri a’u brwsio ag olew o dan y grill wedi’r gymysgedd adael eich ffwrn) a photel o Sol wrth gwrs.
Mae hwn yn handi ofnadwy i lenwi bol amser cinio yn y gwaith am ddiwrnodau lawer hefyd, gan modi wedi neud digon i gadw ni i fynd am wythnos, dyna fyddai’n neud!

image

image

Sori am y llun gwael, ro’s i’m hanner digon o gaws  ar ben y gymysgedd, bydd eisiau mwy na hyn arnoch!

Ta dah, ac yn amlwg ‘om nom nom’.

Mae gyda ni’r gwydrau Sol yma adre, mae nhw’n bril!

Trydar @Llef