Pastai Pysgod – neu Ffish Pai Traws

image

Yndw, dwi wedi bod yn araf tu hwnt yn blogio bwyd yn ddiweddar – tywydd od, Ffair Aeaf a digon o waith yn cadw fi oma!

Ar nodyn hunanol, sbiwch ar y caws hyfryd o ddrewllyd ma o Gaws Cenarth ges i yn y Ffair Aeaf – bydd hwn yn y ffwrn wedi’r twrci a gaiff ei fopio efo bara yn syth, iam!

image

Mae gen i cwpl o posts y popty ara (slow cooker) i chi i ddod, a gan ei fod ym 4-in-1 mae’n neud reis anhygoel a stemio llysiau fyd! Mae o fod i neud uwd, ond dio’m cystal â sosban ar y job yna.

Ond am rwan, dwi am rannu cyfrinach Ffish Pai Traws efo chi. Di hi’m yn gyfrinach imi i’w rhannu rili, mae hi’n berchen i un o’n ffrindiau pennaf, a chogydd mil gwaith gwell na mi, Anwen o Traws (digwydd bod!).

Yn dod o Drawsfynydd, yn amlwg oedd na llwythi o bysgod yn dod i’r ty (a na, doedden nhw *ddim* yn goleuo yn twllwch!), a mae Anw wedi perffeithio y pastai pysgod i ddefnyddio ffrwyth llafur sesiwn sgota.

Mi roedd y Co-Op (wedi rhoi fyny ar Asda a Tesco, behemoths!) yn gwerthu pecyn o samwn, hadoc a hake wedi’w ciwbio yn barod i fynd, felly neithiwr ebostiais Anw mewn pembleth pastai, a ges i’r ebost ffab ma nôl:

“Wel dyma sut dw i’n gwneud un:

 • Rhoi tatws sy’n mashio yn neis i ferwi.
 • Poachio unrhyw bysgodyn tisio mewn llefrith (heblaw prawns) am tua 5 munud, gan droi’r pysgod unwaith.
 • Tynnu nhw allan a flakio nhw mewn i’r ddysgl. Defnyddio’r llefrith i wneud roux. Roux yw menyn di toddi, cymysgu blawd fewn nes bod o’n bast.
 • Ychwanegu’r llefrith pob yn chydig tra’n cymysgu lot i wneud yn siwr bod dim lwmpiau.
 • Dylie ti ddiwedd hefo sauce neis trwchus. Ychwanega gaws cryf i hwn i wneud o’n gawslyd.
  Dw i’n arfer crymblo rhyw hanner veg stock cube fewn hefyd. (gol. Mae hwn yn ychwanegu jyst digon o halen i’r pryd, hefyd alle chi ddefnyddio saws pysgod Thai)
 • Tywallt y sauce dros y fish yn y dish. Os wyt ti am roi prawns, dyma’r amser i wneud.
 • Mashio’r tatws hefo menyn, hufen a chydig o whole grain mustard. Rhoi ar ben y fish.
 • Pwshio’r tatws lawr hefo fork a gwneud patrwm ar y top. Gratio caws ar y tatws.
 • Rhoi o yn y popty ar 200 degrees celcius am tua 20-25 mun. Lyfyyyyfli!
 • P.s ffyrdd o wneud y pei yn fwy o luxury – adio chydig o cream cheese ir roux a chydig o hufen yn y tatws”

image

Ac arglwydd mawr, ydi mae o’n lyfli! Es i ati ar gyngor Anw i roi caws yn y mash, a dail mint yn hytrach na’r mwstard graenus, ond mae hi wedi sôn bod modd rhoi unrhywbeth hoffe chi i roi blas ar y pryd.

Wnes i ychwanegu saws pysgod Thai i’r saws gwyn, achos allai’m cel digon o’r stwff… sori!

Gobeithio wnaiff hwn eich cadw’n gynnes pan ddaiff yr eira (plis plis plis, a rhew caled, dwidi syrffedu ar dywydd mwyn!).

Rwtsh lol – Risoto Taten Felys

Nodyn bach i ddechrau, dwi am eich hatgoffa nad ydw i’n galw’n hunan yn gogydd o fri, hec, dwi prin yn gallu neud cinio dy’ Sul heb rw greisis neu’i gilydd yn codi. Serch hynny, dwi yn gwirioni ar fwyd, a mae’r blog yma fel rw lyfr llofion o’r pethau na gofiai sut i’w gwneud o fewn yr wythnos. Felly, dyna pam welwch chi bo’r cynhwysion bach yn slapdash, a’r niferoedd o bethe yn amwys yma, sori, dechre ar y blogio bwyd ma ‘dwi!

Ta waeth, fues i am yr amser hiraf yn un oedd methu deall risotto yn lân… y troi y stoc, y gwin, y mwy o droi… cymlethdod! Ond, ddarllenwyr annwyl, os alla i neud risotto siwr ddim allwch chi neud un.

Mae hon yn un llyseiol, ond mae’r rysait yn un arall lle alli di daflu beth bynnag sy’n y ty iddo. Ffrio’r cig ar yr un amser â’r winiwns di’r ateb, a mae’r ffrwtian wedyn yn ei feddalu’n neis iawn. Dwi awydd trio hwn efo halloumi rhywben… iam iam!

 • 200gr Reis Risotto
 • 500ml o stoc llysiau neu cyw iar
 • gwydraid mawr o win (ac un i chi tra’n paratoi wrth gwrs)
 • Un clôf o arlleg (neu dau fach os di hwn ddim yn bryd dêt!)
 • Winiwnsen fawr wedi torri’n fân
 • taten felys (dwi’n ffan o gadw’r croen arni, ond i bobl ddiarth pliciwch hi!)
 • menyn go iawn (hallt)
 • olew olewydd
 • parmesan
 1. Tip da fyddai dilyn cyfarwyddiadau’ch bocs o reis arborio / risotto – bydd y niferoedd a’r pwysau yn gallach ar hwnw, ond dwi yn rhoi mwy o win ynddo gan amlaf, ychwanegu gangwaith mwy i’r blas.
 2. Rhowch lwmpyn hael (rw dwy lwy bwdin) o fenyn go iawn i doddi yn y badell, a joch o’r olew olewydd (olew garlleg os da chi’n teimlo’n wyllt ;). Rhowch y winiwns i ffrio nes eu bod bron yn dryloyw. Ychwanegwch y garlleg pan mae’r winiwns bron a neud, gan fod y garlleg yn llosgi’n hawdd iawn!
 3. Ychwanegwch y reis a’i ffrio yntau nes ei fod wedi amsugno’r menyn ac yn sgleinio’n braf. Ychwanegwch y tatws melys a rhoi troiad nes eu bod wedi eu gorchuddio gan yr olew a’u ffrio am damed bach.
 4. Rhowch llond ladel o stoc yn y badell a dechre troi’r reis yn ddiog
 5. Unwaith mae’r reis wedi sugno hwna i gyd, tolltwch y gwin mewn a’i droi yn ddiog eto, dyma’r prd gore i gael gwydred o win tra’n coginio, achos mae na droi, a throi a throi!
 6. Unwaith eto, wedi i’r reis ymsugno’r gwin, llond ladel arall o stoc… a throi yn ara deg!
 7. Ladel arall, cerddoriaeth, llymed o w
  in, troi… etc.
 8. Dal i fynd nes bod y stoc wedi mynd, neu fod y reis wedi coginio fel da chi’n ei hoffi. Gratiwch / sbrinclwch y parmesan a’i gymysgu i’r reis, gadwch chydig ar ol wedyn i roi cyn gweini, i fod yn smart de!
Dwi wedi ei weini efo broccoli wedi stemio, esgus arall am y 5-y-dydd ‘na. A dyna ni, allwch chi ddefnyddio’r rysait yma efo unrhyw gig, neu lysiau, cig i’w ffrio ar y dechrau efo’r winiwns.    Plis anfonwch luniau o’ch cymysgedd chi @llef i fi gael driblo mwy!

Trydar @Llef