Swper sŵpercyflym: Gnocci Cig Moch a Pys

20121120-171512.jpg

Wel, dyma fi nôl yn blogio bwyd!

Wedi blwyddyn bach yn boncyrs oddiar y blog, dwi nôl yn blogio – ond bydd y bwyd yn hollol syml tro yma. Gyda babi bach yn y tŷ, da ni mond yn gallu coginio mewn bursts o 10 munud ar y tro!

Bydd yr amserlen 10 munud ar y tro hefyd yn esbonio fformatio a sgwennu gwael y blog hefyd 😉

Mae’r gnocci ma wedi esblygu o pasta pys a bacwn, swper ergency’ wedi genedigaeth y baban – gyda dim ond be oedd yn y ty.

Pecyn cyfan o gnocci
4 tafell o facwn mŵg (neu pancetta fyddai’n well, ond bwyd cwpwrdd oedd hwn!)
Pys gardd
Llwythi o olew olewydd extra virgin (i gael blas ffab)
Halen a pupur (pupur mâl o’r felin di’r boi)

I fod yn Nigella Expressaidd o gyflym, da ni’n berwi’r pys yn dŵr hallt y gnocci (hallt fel y môr medde Antonio Carluccio)

20121120-171525.jpg

Yna ffrio’r bacwn/pancetta mewn padell sych…

20121120-171533.jpg

A thaflu’r gnocci parod (3 munud max yn y dwr berw, angen i’r gnocci fod yn ddigon i gnoi!) mewn i’r badell a ffrio nes eu bod yn dechre crensian ar y tu allan…

20121120-171541.jpg

Y cyfan sy angen ydi tollti joch hael iawn o’r olew olewydd arno a’i weini gyda gwin gwyn (a parmesan os da chi awydd, ond dwi di ffendio blas y bacwn yn ddigon o umami i’r pryd!).

Gwirion o syml, ond guaranteed o’ch llenwi yn hapus ar nos Wener!

20121120-174237.jpg

Coginio eto…

Mae hi di bod yn bron i flwyddyn, ond dyma ni dystio’r llwch o’r blog byta ma eto… mae mwy i ddod, yn sawrus a melys!

20121120-175115.jpg

Cacen Afal Sbeislyd o’r llyfr ffab… Paned a Chacen gan Elliw Gwawr

20121120-175716.jpg

Burgers Buan Cartref

Unwaith eto, dwi heb fod yn blogio ers sbel, ymddiheuriade! Ond, mae’r dyddiadur bwyd dal yma er mod i ddim ddigon dewr i gyhoeddi llawer, fel esiampl mae na drychineb pobi go iawn yn dod yn y post nesa!

Dyma nhw y burgers cartref, post anhymorol arnai ofn, ond blasus tu hwnt. Sori o flaen llaw i’r llysieuwyr sy’n darllen, sgipiwch y post yma.

Heno benderfynon ni hitio’r eidion cyn y wledd Nadolig. Mae hyn i gyd wedi imi wedi cael blas go iawn ar burgers di’w coginio yn eitha amrwd yn Gourmet Burger Kitchen yn y brifddinas (mae na ddau gangen!). Mae’r rhai yn GBK yn ddrud, felly mae’r rhain yn symls symls a rhesymol iawn i’w gwneud efo briwgig o’r Co-Op neu o Will Lloyd ym Machynlleth wrth gwrs!

I fwydo 6 – yndi mae hi’n Ddolig!

 • 2 Bwys o friwgig (mins)
 • Un winionsyn mawr wedi’i falu yn y blender
 • 4 tafell o fara sych (hen stwff ddigon da), hefyd yn y blender
 • 2 wy
 • Persli ffres
 • Llwy fwrdd yr un o saej a theim
 • Llwy fwrdd o halen crensiog di’w falu (rhagor os oes blas) a llwyth o bupr du
 • Sblash dda iawn o Saws Caerwrangon (Worcester Sôs)
 • Fflêcs chilli os da chi awydd o’n boeth!

Cymysgwch popeth mewn bowlen fawr a joiwch y sgwelcho – yna cymryd llond dwrn a’i wasgu yn patty o fwrger (dwi di joio rhai tewion a’u coginio yn rare… iam iam!)

Ffriwch heb olew mewn padell boeth, yn fflipio’r burgers a theimlo fel eich bod yn America yn y 50au.

Gweinwch efo bap fara ffresh meddal, a relish – neu fel da ni di neud cyn ‘Dolig ma, efo chips pys, bara garlleg ac, am ryw reswm, selsig bach! Syml iawn, a bwyd bob dydd hawdd, hannerwch y cynwysion os na da chi’n bwydo llond trol o deulu

 

Pastai Pysgod – neu Ffish Pai Traws

image

Yndw, dwi wedi bod yn araf tu hwnt yn blogio bwyd yn ddiweddar – tywydd od, Ffair Aeaf a digon o waith yn cadw fi oma!

Ar nodyn hunanol, sbiwch ar y caws hyfryd o ddrewllyd ma o Gaws Cenarth ges i yn y Ffair Aeaf – bydd hwn yn y ffwrn wedi’r twrci a gaiff ei fopio efo bara yn syth, iam!

image

Mae gen i cwpl o posts y popty ara (slow cooker) i chi i ddod, a gan ei fod ym 4-in-1 mae’n neud reis anhygoel a stemio llysiau fyd! Mae o fod i neud uwd, ond dio’m cystal â sosban ar y job yna.

Ond am rwan, dwi am rannu cyfrinach Ffish Pai Traws efo chi. Di hi’m yn gyfrinach imi i’w rhannu rili, mae hi’n berchen i un o’n ffrindiau pennaf, a chogydd mil gwaith gwell na mi, Anwen o Traws (digwydd bod!).

Yn dod o Drawsfynydd, yn amlwg oedd na llwythi o bysgod yn dod i’r ty (a na, doedden nhw *ddim* yn goleuo yn twllwch!), a mae Anw wedi perffeithio y pastai pysgod i ddefnyddio ffrwyth llafur sesiwn sgota.

Mi roedd y Co-Op (wedi rhoi fyny ar Asda a Tesco, behemoths!) yn gwerthu pecyn o samwn, hadoc a hake wedi’w ciwbio yn barod i fynd, felly neithiwr ebostiais Anw mewn pembleth pastai, a ges i’r ebost ffab ma nôl:

“Wel dyma sut dw i’n gwneud un:

 • Rhoi tatws sy’n mashio yn neis i ferwi.
 • Poachio unrhyw bysgodyn tisio mewn llefrith (heblaw prawns) am tua 5 munud, gan droi’r pysgod unwaith.
 • Tynnu nhw allan a flakio nhw mewn i’r ddysgl. Defnyddio’r llefrith i wneud roux. Roux yw menyn di toddi, cymysgu blawd fewn nes bod o’n bast.
 • Ychwanegu’r llefrith pob yn chydig tra’n cymysgu lot i wneud yn siwr bod dim lwmpiau.
 • Dylie ti ddiwedd hefo sauce neis trwchus. Ychwanega gaws cryf i hwn i wneud o’n gawslyd.
  Dw i’n arfer crymblo rhyw hanner veg stock cube fewn hefyd. (gol. Mae hwn yn ychwanegu jyst digon o halen i’r pryd, hefyd alle chi ddefnyddio saws pysgod Thai)
 • Tywallt y sauce dros y fish yn y dish. Os wyt ti am roi prawns, dyma’r amser i wneud.
 • Mashio’r tatws hefo menyn, hufen a chydig o whole grain mustard. Rhoi ar ben y fish.
 • Pwshio’r tatws lawr hefo fork a gwneud patrwm ar y top. Gratio caws ar y tatws.
 • Rhoi o yn y popty ar 200 degrees celcius am tua 20-25 mun. Lyfyyyyfli!
 • P.s ffyrdd o wneud y pei yn fwy o luxury – adio chydig o cream cheese ir roux a chydig o hufen yn y tatws”

image

Ac arglwydd mawr, ydi mae o’n lyfli! Es i ati ar gyngor Anw i roi caws yn y mash, a dail mint yn hytrach na’r mwstard graenus, ond mae hi wedi sôn bod modd rhoi unrhywbeth hoffe chi i roi blas ar y pryd.

Wnes i ychwanegu saws pysgod Thai i’r saws gwyn, achos allai’m cel digon o’r stwff… sori!

Gobeithio wnaiff hwn eich cadw’n gynnes pan ddaiff yr eira (plis plis plis, a rhew caled, dwidi syrffedu ar dywydd mwyn!).

Blogiau Bwyd arall – Y Shiksa yn y Gegin

Mae hi di bod yn dawel iawn ar yr ochr goginio efo ni yn ddiweddar – mae ‘na un neu ddau o bosts gennai ar y gweill am fwydydd yn y popty araf, gan ei bod hi wedi oeri o’r diwedd!  Yn y cyfamser, dwi wedi bod yn mwynhau darllen blogiau bwyd eraill, ac wedi dod o hyd i un am fwyd Iddewig gan anthropolegydd bwyd o’r Unol Daleithiau (swydd ddelfrydol falle?!).

Mae blog Tori Avey sef  The Shiksa in the Kitchen, yn un hynod o ddiddorol i’w ddarllen, nid yn unig i ddysgu am fwyd diwylliannol Iddewig, ond am y ffotograffiaeth – sbïwch ar y latkes (pice bach tatws) yma, iam!

Mae Tori yn sgwennu am draddodiadau bwydydd Iddewig dros y byd, tybed oes unrhyw un allan fanna yn gwybod os oes teuluoedd Iddewig-Gymreig wedi creu bwydydd kosher efo blas Cymreig?

Dwi GYMAINT o isie trio’r dorth pwmpen sbeisllyd ma hefyd, ond dwi yn ym myw methu a thynnu perfedd pwmpen yn iawn.  Mor flasus, ac ogle’r tymor oer yna trwy’r tŷ  i gyd…

Dwi newydd brynu sebon cawod o’r Body Shop efo hogle pwmpen sbeisllyd, dwi’n gweddïo mai felna byddai hon yn hogleuo!

Mae syniadaeth blog Tori yn hyfryd:

If you have found your way to my blog, you are probably somebody who loves food. That’s something we all share. A good meal can bring warmth and joy to anybody, no matter who you are or where you come from. I welcome all faiths and backgrounds to join me on my journey into the heart of food history. Our diversity makes us stronger.  :)

Hyfryd ‘de? Gobeithio ewch chi draw yno i fusnesa, dwi am chwilio am fwydydd bydd Mr Llef yn hapus i’w byta… credu fydde fo’n hapus tu hwnt gyda’r eidion melys yma, brisket byddai Mrs Walowitz yn hapus iawn o’i weini!

Photos courtesy of TheShiksa.com

Byffalo Wings – yr ymgais gartref

Ymddiheuriadau bod y rysaits yn araf *iawn* yn dod yn ddiweddar, ond byddai yma yn postio bob penwythnos rwan gobeithio.

Dwi’n golygu y post yma ar yr app WordPress, felly ymddiheuriadau eto os ddaw hyn allan fel rwtsh ‘fyd (!).

Felly, wedi i mi eich temtio chi gyda’r rysait y tro diwethaf, dyma ni’r ymgais ar greu y Buffalo Wings gartref. Bydden i’n awgrymu yn gryf i chi gael gafael ar botel o Louisiana Hot Sauce, achos ‘doedd y Cholula druan ddim fyny i’r dasg, ys dywed y Sais. Dim digon poeth a hallt, nodweddion penna’r saimffest yma…

Syml tu hwnt ydi paratoi’r cyw – ei dorri’n ddarnau llai (hen job afiach os nad oes ‘cleaver’ efo chi, rhaid mynd yn Ken Hom ar y sefyllfa!), a’i ysgwyd mewn blawd. Ddefnyddies i focs brechdanau mawr i ysgwyd, lot haws na bag plastig!

yr adenydd yn y blawd

yr adenydd yn syth o'r ffwrn

Sdici tu hwnt, anghofies i bod ffoil mo'r peth callaf i groen cyw iâr, wps.

Yr ychwanegyn gorau i gael efo’r byffalo wings yw saws caws glas, a chwrw ceirch Sam Smith wrth gwrs!

Cwwwwwl!

Y cyfan oedd angen neud wedi pobi’r cyw, oedd ychwanegu’r saws buffalo (cyfuniad o sawsiau poeth, finag gwyn a llwythi o fenyn mewn sosban) a bwyta efo’r bysedd.

Seimllyd? Youbetcha, nom!

Mi oedden nhw yn flasus, ond mi oedd angen y Louisiana hot sauce i gwblhau’r profiad UDA yn ddeche. Mi oedd y saws caws glas a’r cwrw ceirch yn berffaith gyda’r cyw seimllyd poeth a hallt. Allai mo’ch cynghori yn gryfach i roi tro ar wneud rhain eich hun fel treat bach nos Sul!

Byddwn ni nôl i rysaits Asia eto digon buan (ngwendid i!) ond mae na ymgais ar bobi cacen tro nesa… pobi, be nesa?!

Hedfan nôl efo Buffalo wings

Ymddiheuriadau am y tawelwch llethol ar y blog, dwi wedi bod off yn Efrog Newydd yn Mis Mêl-io efo Mr Llef.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Gafon ni gyfle i goginio allan chydig ar Long Island, seiclo yn Central park, trio am job newydd yn 30 Rock, rhoi’r stecen Tiwna fwyaf erioed ar y BBQ efo past Mojito (gwychbeth) a darganfod Cwrw Pwmpen – darganfyddiad diodol y siwrne. Gan nad oedd hops yn tyfu yn dda iawn yn y byd newydd ddefnyddiodd y coloneiddwyr cynnar y bwmpen i fragu – da iawn nhw, lyfli!

Hefyd, mewn bar Gwyddelig ar 47th Street ges i yr adenydd Buffalo gorau dwi erioed di blasu… wel y rhai cyntaf dwi rioed di blasu, ond dio’m bwys mi oedden nhw’n GORJYS!

Yn boeth a hallt a menynllyd, a POETH eto, mi oedd rhain yn fynydd o gig a braster a halen a sbeis, iam iam! Yn ôl yr hanes, cafodd y ‘Buffalo’ wings eu creu yng ngogledd talaith Efrog Newydd, yn yr Anchor Bar yn Buffalo.

Dim fy llun i di hwn, ond fel hyn yn UNION oedden nhw!

Rwan te, yn wahannol i’r arfer, dydw i heb goginio rhain eto, ond dwi am roi’r rysait dwi am ddefnyddio i chi yma, falle dwi am fynd am drumsticks tho, bach mwy o gig!

Ymddiheuriadau am y Saesneg, ond bydd popeth arall yn Gymraeg wedi i mi wneud nhw!

Cynhwysion:

36 chicken wing pieces (one wing makes 2 pieces – the “flat” and the “drum”)
1 tablespoon vegetable oil
1 tsp salt
1 cup all-purpose flour
1 1/2 tablespoons white vinegar
1/4 teaspoon cayenne pepper
1/8 teaspoon garlic powder
1/4 teaspoon Worcestershire sauce
1 teaspoon Tabasco sauce
1/4 teaspoon salt
6 tablespoons Louisiana hot sauce (Frank’s is the brand used in Buffalo)
6 tablespoons unsalted butter or margarine
celery sticks
blue cheese dressing (rysait i hwn ar wahan, wnai ei ychwanegu eto pan fyddai wedi gwneud rhain)

Paratoi:

Preheat oven to 425 degrees F.
If necessary, cut whole wings into two pieces. In a bowl toss the wings with the oil, and salt. Place into a large plastic shopping bag, and add the flour. Shake to coat evenly. Remove wings from the bag, shaking off excess flour, and spread out evenly on oiled foil-lined baking pan(s). Do not crowd. Bake for about 20 minutes, turn the wings over, and cook another 20 minutes, or until the wings are cooked through and browned.

While the wings are baking, mix all the ingredients for the sauce in a pan, and over low heat bring to a simmer, stirring occasionally, and then turn off.

After the wings are cooked, transfer to a large mixing bowl. Pour the sauce over the hot wings and toss with a spoon or spatula to completely coat.
These are always served with celery sticks and blue cheese dressing on the side.

(Dwi angen pob lwc posibl i beidio ffrwydro pen efo’r gwres yn rhain!)

Rwtsh lol – Risoto Taten Felys

Nodyn bach i ddechrau, dwi am eich hatgoffa nad ydw i’n galw’n hunan yn gogydd o fri, hec, dwi prin yn gallu neud cinio dy’ Sul heb rw greisis neu’i gilydd yn codi. Serch hynny, dwi yn gwirioni ar fwyd, a mae’r blog yma fel rw lyfr llofion o’r pethau na gofiai sut i’w gwneud o fewn yr wythnos. Felly, dyna pam welwch chi bo’r cynhwysion bach yn slapdash, a’r niferoedd o bethe yn amwys yma, sori, dechre ar y blogio bwyd ma ‘dwi!

Ta waeth, fues i am yr amser hiraf yn un oedd methu deall risotto yn lân… y troi y stoc, y gwin, y mwy o droi… cymlethdod! Ond, ddarllenwyr annwyl, os alla i neud risotto siwr ddim allwch chi neud un.

Mae hon yn un llyseiol, ond mae’r rysait yn un arall lle alli di daflu beth bynnag sy’n y ty iddo. Ffrio’r cig ar yr un amser â’r winiwns di’r ateb, a mae’r ffrwtian wedyn yn ei feddalu’n neis iawn. Dwi awydd trio hwn efo halloumi rhywben… iam iam!

 • 200gr Reis Risotto
 • 500ml o stoc llysiau neu cyw iar
 • gwydraid mawr o win (ac un i chi tra’n paratoi wrth gwrs)
 • Un clôf o arlleg (neu dau fach os di hwn ddim yn bryd dêt!)
 • Winiwnsen fawr wedi torri’n fân
 • taten felys (dwi’n ffan o gadw’r croen arni, ond i bobl ddiarth pliciwch hi!)
 • menyn go iawn (hallt)
 • olew olewydd
 • parmesan
 1. Tip da fyddai dilyn cyfarwyddiadau’ch bocs o reis arborio / risotto – bydd y niferoedd a’r pwysau yn gallach ar hwnw, ond dwi yn rhoi mwy o win ynddo gan amlaf, ychwanegu gangwaith mwy i’r blas.
 2. Rhowch lwmpyn hael (rw dwy lwy bwdin) o fenyn go iawn i doddi yn y badell, a joch o’r olew olewydd (olew garlleg os da chi’n teimlo’n wyllt ;). Rhowch y winiwns i ffrio nes eu bod bron yn dryloyw. Ychwanegwch y garlleg pan mae’r winiwns bron a neud, gan fod y garlleg yn llosgi’n hawdd iawn!
 3. Ychwanegwch y reis a’i ffrio yntau nes ei fod wedi amsugno’r menyn ac yn sgleinio’n braf. Ychwanegwch y tatws melys a rhoi troiad nes eu bod wedi eu gorchuddio gan yr olew a’u ffrio am damed bach.
 4. Rhowch llond ladel o stoc yn y badell a dechre troi’r reis yn ddiog
 5. Unwaith mae’r reis wedi sugno hwna i gyd, tolltwch y gwin mewn a’i droi yn ddiog eto, dyma’r prd gore i gael gwydred o win tra’n coginio, achos mae na droi, a throi a throi!
 6. Unwaith eto, wedi i’r reis ymsugno’r gwin, llond ladel arall o stoc… a throi yn ara deg!
 7. Ladel arall, cerddoriaeth, llymed o w
  in, troi… etc.
 8. Dal i fynd nes bod y stoc wedi mynd, neu fod y reis wedi coginio fel da chi’n ei hoffi. Gratiwch / sbrinclwch y parmesan a’i gymysgu i’r reis, gadwch chydig ar ol wedyn i roi cyn gweini, i fod yn smart de!
Dwi wedi ei weini efo broccoli wedi stemio, esgus arall am y 5-y-dydd ‘na. A dyna ni, allwch chi ddefnyddio’r rysait yma efo unrhyw gig, neu lysiau, cig i’w ffrio ar y dechrau efo’r winiwns.    Plis anfonwch luniau o’ch cymysgedd chi @llef i fi gael driblo mwy!

Cofnod Cyflym – Pad Thai Amatur

image
Dyma dwist arall ar y cynhwysion “nwdls a chig”, fel y cawl, mae lot o hwn yn dibynnu ar be sy efo chi yn y Ty!
Un peth sy’n hollol angenrheidiol ydi’r nwdls reis fflat, rheina a’r past Thai sy’n neud hwn mymryn mwy “go-iawn”. Ymddiheuriadau bod y bwyd yn edrych yn fler, ond cofiwch, bwyd stryd Thai yw Pad Thai, a felly dio’m y peth tlysaf o ran gwedd!

Cynhwysion

 • Nwdls Reis fflat (dwnim os di siopau ledled Cymru yn di gwerthu, ond gewch chi nhw o’ch archfarchnad Cheiniaidd lleol)
 • Wy neu ddau, dibynnu faint o isie bwyd sy arnoch!
 • Cig neu tofu o’ch dewis, yn y rysait hwn dwi’n mynd am bopeth, hyd yn oed ham cartref!
 • Llwy bwdin (neu lai os da chi didm isie gwres!) o bâst cyri Thai o’ch dewis
 • winiwnsyn coch,
 • Llysiau, tatws melys, bresych coch, moron wedi gratio, chili i addurno
 • Olew sesame
 • Saws Soy
 • sudd lemwn
 • Saws pysgod Thai

Rhowch y nwdls reis i ferwi am 6 munud, digon i’w coginio, ond fel nad ydyn nhw’n rhy feddal.

Ffriwch y winiwns, y cig iar (os yn defnyddio corgimwch, gadewch rhain tan y diwedd un) y llysiau a’r past cyri nes eu bod wedi eu coginio ac yn un mysh o beth poeth a blasus.

Ychwanegwch y nwdls i’r gymysgedd, craciwch yr wy neu ddau a’i gymysgu yn araf i’r nwdls a chig fel bod yr wy yn caledu mewn chyncs.

Sbrinclwch y saws pysgod a saws soy, dwi’n rhoi tamed o fêl hefyd os dwi’n gweld bod isie mwy o felysrwydd, iam!

Cymysgwch yn araf a ffrio – ychwanegwch corgimwch iddo rwan i’w coginio am yr rhan olaf. Tip, mae chopstics lot gwell ar gyfer cymysgu nwdls na llwy, os allwch chi eu defnyddio.

Gweinwch efo’r chilis wedi torri’n fân a photel o Singha, neu win pefriog, a prawn  crackers cartref, iam-ach fyth!

o.n. wedi newid rhai o’r niferoedd gan i Richard yn y sylwadau gael amser poeth efo hwn, sori eto!

image


Pobi Pasta Mexico

image


Amser am damed o fwyd llenwi bol eto, nid blog bwyd smart yw hwn mae arnai ofn, dim ond bwyd mawr blasus.

Fel welwch chi, mae na bach o draddodiad o arddangos bler ar y blog yma, Duges Delia mohonaf. Os ewch chi i weld y post wnaeth fy ysbrydoli i roi tro ar y cyfuniad yma  (o Wefan fwyd llawer rhy good-looking Gojee), welwch chi dipyn go lew o wahaniaeth rhwng y gwreiddol a hwn!

I wneud digon i fwydo llond ty ar ddiwrnod cneifio:

 • 300g o Gig eidion mâl, neu ewch hanner a hanner efo twrci  mâl sy’n lyfli hefyd
 • Pecyn o basta (400g, neu lai os da chi ddim am borthi cneifwyr etc.)
 • Dau winiwnsyn bach / un mawr, dim ond bod digon i roi blas winwnsllyd i’r pryd!
 • Dau bupur lliwgar (coch a melyn yn edrych yn lyfli)
 • Pedwar neu bump tomato mawr ffresh, neu’r rhai na sy’n sgwiji yn nhefn y rhewgell, wedi eu torri, ond didm rhy fân
 •  Lot o halen (sori, ond bydd ei angen! Dwi’n hoff o halen môr ar bopeth)
 • 4 Llwy fwrdd o Cumin mâl
 • 2 Llwy fwrdd o Cayenne (peidiwch bod ofn, y gwres yn diflannu yn y pryd, gadael blas cynnes braf)
 • 1 Llwy fwrdd o Paprika
 • Cwpl o lwyau o Cholula, y saws Mecsixanaidd gorau – ond doedd gen i didm nethiwr, dario!
 • Blocyn o gaws aeddfed, blasau cryf yw’r nôd fama
 • Tun o ffa Mecsicanaidd, cidnibêns, ffa llygad ddu, borlotti, ffa pob arferol os da chi’n licio blas melys, bethbynnag!
 • Corriander, tortillas a Sol i weini
Dull rhydd:
 1. Berwch y pasta mewn dwr tamed yn halltach na’r arfer, bydd angen y blas yna i roi balans i’r ffa bydd heb eu halltu.
 2. Ffriwch y winiwns, pupur a’r cig mewn padell fawr efo tamed o olew, ychwanegwch y sbeisys a’r cholula i’ch blas.
 3. Ychwanegwch y tun o ffa Mecsico a’r tomatos a ffrio’r cyfan am bum munud dda. Sbrinclwch hanner neu llwy de o halen (at eich blas) ar y gymysgedd hefyd (sori eto i’r pwysau gwaed!)
 4. Blaswch y gymysgedd, taflwch damed mwy o’r cumin neu’r Cayenne mewn os oes isie blas cryfach Mecsicanaidd neu wres.
 5. Cyfunwch y gymysgedd o gig a ffa gyda’r pasta mewn padell ffwrn fawr, tasgwch y caws bobman drosto, y mwy y gorau! Rhowch dan grill poeth nes bo’r caws yn ffrwtian a brownio.
 6. Gweinwch gyda sbrincls o gorriander ffresh, bowlen o tortilla chips (hawdd i’w gwneud o tortillas wedi torri a’u brwsio ag olew o dan y grill wedi’r gymysgedd adael eich ffwrn) a photel o Sol wrth gwrs.
Mae hwn yn handi ofnadwy i lenwi bol amser cinio yn y gwaith am ddiwrnodau lawer hefyd, gan modi wedi neud digon i gadw ni i fynd am wythnos, dyna fyddai’n neud!

image

image

Sori am y llun gwael, ro’s i’m hanner digon o gaws  ar ben y gymysgedd, bydd eisiau mwy na hyn arnoch!

Ta dah, ac yn amlwg ‘om nom nom’.

Mae gyda ni’r gwydrau Sol yma adre, mae nhw’n bril!

Trydar @Llef