Twtio’r tŷ ‘da Shinto

Recently UpdatedSo, dwi am wir *wir* drio peidio swnio fel rhyw fath o California-Laurel-Canyon-GOOP-spiralizer-wierdo yn y post yma – ond dwi di dechre ffendio twtio yn brofiad ysbrydol. Fel y gwelwch yn y llun tho, di hyn ddim yn reddfol imi, ac na, dydi fy nhŷ byth byth y daclus, dim ond yn llai llawn o bryd i’w gilydd

Mae hyn gan amla achos dwi di gwirioni ar Marie “Konmari” Kondo​. Mae ganddi agwedd athronyddol/ysbrydol tuag at gipio trefn a gadael i’ch eiddo fynd – rhywbeth diarth i ni yng Nghymru, gan bo ni’n byw mewn cymdeithas sy’n rhoi gymaint o bwyslais ar berchen eiddo.

Mae KonMari’n credu mewn gofyn a yw’ch eiddo chi’n “tanio llawenydd” – gofynnwch wrth i chi fynd trwy gypyrddau o hen rwtsh, ydyn nhw’n wir eich gwneud yn hapus? Os na, diolchwch iddynt am eu gwasanaeth ac i ffwrdd â nhw i’r siop elusen.

Mae’r fideo ‘ma yn hir, ond dwi’n dwli cipio ambell air Siapanaeg wrth wrando arni – sgipiwch i 15 munud mewn i glywed Kondo-san yn siarad am y cysyniad bron yn Shinto-aidd o danio llawenydd:

Dwi di bod yn un bach yn od erioed, yn credu, fel yn hen grefydd Siapan bod rw enaid bach mewn pob math o stwff, a’u bod yn ennyn parch. Plîs, plîs peidiwch dechrau fi ar deganau meddal y plant. Gries i tamed bach pan anghofion ni Carwen Cwningen, ffrind gorau Lleucu, yn nhŷ Nain a Taid am wythnos dros y Nadolig – a gorfu iddi deithio nôl i Gaerdydd trwy law’r postmon.

Byddech chi wedi clywed fi’n sibrwd ymddiheuriad bach iddi wrth imi agor yr amlen. Eto, oedd y golwg ar wyneb fy merch yn ddigon i brofi bod enaid yn y gwningen fach na i rywun arall beth bynnag.

So, gan fod pawb yn meddwl mod i’n rhyw fath o wierdo yn barod, dwi am gario mlaen i siarad am y syniad bod eich eiddo yn rhywbeth ysbrydol. Mae’n eiddo yn ein diffinio yn y gorllewin, a gan ein bod yn tyfu fyny mewn patrwm o ormodedd, mae’n anorfod bydd hyd yn oed y cartrefi lleiaf llewyrchus yn magu bloneg o stwff.

Stwff, yn pwyso arnoch chi o’r attic, yn dianc o’r cypyrddau, yn eich baglu ar y landin. Dillad yn maglu a baglu chi ar lawr y llofft. Weiars. WEIARS i bethau sydd wedi hen dorri neu’n obsolît.

Does dim urddas i wrthrych os yw’n gorwedd yn segur meddai KonMari, felly diolchwch am ei wasanaeth a’i basio mlaen. Syml a pharchus – fel karma i’ch cartref.

Dwi ddim wedi dilyn y syniad o ‘fwyta pur’ o bell ffordd (iei Nigella!), ond mae de-tox o ‘bethau’ yn rhyw beth sydd yn wirioneddol wneud imi deimlo llawenydd. Bydd y pethau dwi’n dewis cadw yn fy nhŷ yn bethau sy’n meddwl lot imi.

Mae teganau’r plant bach yn anodd i’r KonMari-o, serch hynny, gan eu bod yn caru popeth. Dwi’n gweithio’n galed ar ddewis a dethol pethe iddyn nhw – gan fod llai o ‘stwff’ yn meddwl mwy o amser i chwarae efo’r pethe sy’n bwysig… fel Carwen Cwningen!

Advertisements

One response to “Twtio’r tŷ ‘da Shinto

 1. Nici Beech

  HOFFI!

  Dwi mor falch dy fod ti di sgwennu hwn Sioned! Wnes i brynu e-lyfr (nid llyfr sy’n cymryd lle) KonMari wythnos dwytha mewn ymdrech i fy nhanio i glirio rhywfaint ar y tŷ. Faswn i ddim wedi deud mod i’n sentimental am bethau nac yn gelcwraig (hoarder?) ond mae ‘na dystiolaeth i’r gwrthwyneb yn tŷ ni.

  Dwi’n eitha siwr ei fod yn rhywbeth sy’n y gennynau, neu o leia’n rhywbeth dwi wedi wedi etifeddu. Mae’n ffaith bod fy nhad ar un adeg yn tynnu hoelion allan o bren sgrap, eu sythu a’u rhoi nhw mewn jar i’w defnyddio eto.

  Dwi ddim ond wedi cyrraedd tudalen 27 o lyfr Marie Kondo, felly heb ddilyn unrhyw gynllun ffurfiol eto, ond y diwrnod o’r blaen mi wnes i lenwi llond bag efo hen bajamas dwi heb eu gwisgo ers degawd ond wedi cadw ‘rhag ofn’. Iei! Tydi bag heb adael y tŷ eto, ond dal…iei!!

  Pob hwyl efo’r twtio, gobeithio y cei di rhagor o brofiadu ysbrydol braf ac y gwnei di barhau i fwynhau…a pharhau efo’r blogio diguro hefyd.

  Hir oes i Sgwennu Llefenni!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Trydar @Llef

%d bloggers like this: