Twtio’r tŷ ‘da Shinto

Recently UpdatedSo, dwi am wir *wir* drio peidio swnio fel rhyw fath o California-Laurel-Canyon-GOOP-spiralizer-wierdo yn y post yma – ond dwi di dechre ffendio twtio yn brofiad ysbrydol. Fel y gwelwch yn y llun tho, di hyn ddim yn reddfol imi, ac na, dydi fy nhŷ byth byth y daclus, dim ond yn llai llawn o bryd i’w gilydd

Mae hyn gan amla achos dwi di gwirioni ar Marie “Konmari” Kondo​. Mae ganddi agwedd athronyddol/ysbrydol tuag at gipio trefn a gadael i’ch eiddo fynd – rhywbeth diarth i ni yng Nghymru, gan bo ni’n byw mewn cymdeithas sy’n rhoi gymaint o bwyslais ar berchen eiddo.

Mae KonMari’n credu mewn gofyn a yw’ch eiddo chi’n “tanio llawenydd” – gofynnwch wrth i chi fynd trwy gypyrddau o hen rwtsh, ydyn nhw’n wir eich gwneud yn hapus? Os na, diolchwch iddynt am eu gwasanaeth ac i ffwrdd â nhw i’r siop elusen.

Mae’r fideo ‘ma yn hir, ond dwi’n dwli cipio ambell air Siapanaeg wrth wrando arni – sgipiwch i 15 munud mewn i glywed Kondo-san yn siarad am y cysyniad bron yn Shinto-aidd o danio llawenydd:

Dwi di bod yn un bach yn od erioed, yn credu, fel yn hen grefydd Siapan bod rw enaid bach mewn pob math o stwff, a’u bod yn ennyn parch. Plîs, plîs peidiwch dechrau fi ar deganau meddal y plant. Gries i tamed bach pan anghofion ni Carwen Cwningen, ffrind gorau Lleucu, yn nhŷ Nain a Taid am wythnos dros y Nadolig – a gorfu iddi deithio nôl i Gaerdydd trwy law’r postmon.

Byddech chi wedi clywed fi’n sibrwd ymddiheuriad bach iddi wrth imi agor yr amlen. Eto, oedd y golwg ar wyneb fy merch yn ddigon i brofi bod enaid yn y gwningen fach na i rywun arall beth bynnag.

So, gan fod pawb yn meddwl mod i’n rhyw fath o wierdo yn barod, dwi am gario mlaen i siarad am y syniad bod eich eiddo yn rhywbeth ysbrydol. Mae’n eiddo yn ein diffinio yn y gorllewin, a gan ein bod yn tyfu fyny mewn patrwm o ormodedd, mae’n anorfod bydd hyd yn oed y cartrefi lleiaf llewyrchus yn magu bloneg o stwff.

Stwff, yn pwyso arnoch chi o’r attic, yn dianc o’r cypyrddau, yn eich baglu ar y landin. Dillad yn maglu a baglu chi ar lawr y llofft. Weiars. WEIARS i bethau sydd wedi hen dorri neu’n obsolît.

Does dim urddas i wrthrych os yw’n gorwedd yn segur meddai KonMari, felly diolchwch am ei wasanaeth a’i basio mlaen. Syml a pharchus – fel karma i’ch cartref.

Dwi ddim wedi dilyn y syniad o ‘fwyta pur’ o bell ffordd (iei Nigella!), ond mae de-tox o ‘bethau’ yn rhyw beth sydd yn wirioneddol wneud imi deimlo llawenydd. Bydd y pethau dwi’n dewis cadw yn fy nhŷ yn bethau sy’n meddwl lot imi.

Mae teganau’r plant bach yn anodd i’r KonMari-o, serch hynny, gan eu bod yn caru popeth. Dwi’n gweithio’n galed ar ddewis a dethol pethe iddyn nhw – gan fod llai o ‘stwff’ yn meddwl mwy o amser i chwarae efo’r pethe sy’n bwysig… fel Carwen Cwningen!

One response to “Twtio’r tŷ ‘da Shinto

 1. Nici Beech

  HOFFI!

  Dwi mor falch dy fod ti di sgwennu hwn Sioned! Wnes i brynu e-lyfr (nid llyfr sy’n cymryd lle) KonMari wythnos dwytha mewn ymdrech i fy nhanio i glirio rhywfaint ar y tŷ. Faswn i ddim wedi deud mod i’n sentimental am bethau nac yn gelcwraig (hoarder?) ond mae ‘na dystiolaeth i’r gwrthwyneb yn tŷ ni.

  Dwi’n eitha siwr ei fod yn rhywbeth sy’n y gennynau, neu o leia’n rhywbeth dwi wedi wedi etifeddu. Mae’n ffaith bod fy nhad ar un adeg yn tynnu hoelion allan o bren sgrap, eu sythu a’u rhoi nhw mewn jar i’w defnyddio eto.

  Dwi ddim ond wedi cyrraedd tudalen 27 o lyfr Marie Kondo, felly heb ddilyn unrhyw gynllun ffurfiol eto, ond y diwrnod o’r blaen mi wnes i lenwi llond bag efo hen bajamas dwi heb eu gwisgo ers degawd ond wedi cadw ‘rhag ofn’. Iei! Tydi bag heb adael y tŷ eto, ond dal…iei!!

  Pob hwyl efo’r twtio, gobeithio y cei di rhagor o brofiadu ysbrydol braf ac y gwnei di barhau i fwynhau…a pharhau efo’r blogio diguro hefyd.

  Hir oes i Sgwennu Llefenni!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Trydar @Llef

%d bloggers like this: