Cacen Siocled Cracyrs

Dydw i ddim am dramgwyddo ar draed Paned a Chacen gyda’r post yma, ond tro yma dwi am fentro i fyd pob cacen… ‘danjerus’ ys dywed bobl Cwmderi

Daw’r rysait yma gan Mam, trwy wefan BBC Good Food, hon yw’r Ultimate Chocolate Cake os gredwch chi’r fath beth. Dwi’sho ei galw yn Gacen Cracyrs, gan bod dim gobaith gallu byta sleisen gyfan, mae hi mor gyfoethog, yrrith hi chi’n wirion.

Mae hon yn gacen “go to” ar gyfer unrhyw ddigwyddiad dathlu yn ein ty ni rwan – defnyddiol iawn os da chi awydd rwfath o Death by Chocolate hari kari ambell noswaith ‘fyd 😉

Sbiwch, gwaith eisio a phopeth, anhygoel!

RHYBYDD: Mae’n annodd *iawn* peidio byta hon wrth fynd iddi efo’r coginio – taflwch y pwyntiau Weight Watchers ati ffwl pelt.
541 kcalories, protein 6g, carbohydrate 55g, fat 35 g, saturated fat 20g, fibre 2g, sugar 40g, salt 0.51 g

Cynhwysion:

200g o siocled tywyll cry , tua 60% cocoa
200g o fenyn wedi ei giwbio
1 tbsp coffi sydyn
85g blawd codi
85g blawd plaen (anghofies i am hyn a rhoi llwyth o flawd codi, wps! Mi oedd hi’n iawn serch hynny)
1⁄4 tsp bicarb
200g siwgr muscovado golau
200g  siwgr caster euraidd
25g powdr cocoa
3 wy canolig
75ml llaeth enwyn (darganfyddiad yr wythnos, mae’r stwff ma’n lyfli! Dad yn ei yfed fel diolch torri syched, a fi rwan!)
Cwrls siocled neu bethbynnag hoffech chi i’w addurno

Y Ganache

200g siocled tywyll blasus (Lindt yn lyfli ond drud)
284ml hufen dwpl tollti
2 tbsp siwgr caster euraidd

  1. Irwch dun cacen 20cm a rhoi papur saim ar y gwaelod (neu byddai un efo sbring yn neud y job. Cneswch y ffwrn Ffan i 140c neu ffwrn arferol i 160c. Torrwch 200g o’r siocled mewn i sosban drom, ychwanegwch y menyn a’r coffi sydyn wedi ei gymysgu gyda 125ml o ddŵr oer. Cneswch nes bod popeth wedi toddi’n neis, dim berwi na ffrio!
  2. Cymysgwch y ddau flawd, y bicarb, y siwgrau a’r cocoa mewn powlen fawr. Cymysgwch yr wyau a’r llaeth enwyn mewn powlen arall.
  3. Rwan mae angen tollti’r gymysgedd siocled o’r sosban a’r gymysgedd wyau mewn i’r fowlen blawd a chymysgu nes bod popeth fel melfed blasus… om nom. Yna tollti hwn i’r tun a’i bobi am awr a hanner. Gadwch hwn i oeri yn y tun ac yna ei roi ar rhesel (rack) i oeri.
  4. Mae’r rysáit gwreiddiol yn gofyn am dorri’r gacen yn dair haenen, ond o’n i wir mond yn gallu mentro dwy! Gwnewch y ganache wrth dorri’r siocled sydd ar ôl (200g) yn ddarnau mân. Tolltwch yr hufen mewn i sosban ac ychwanegu’r siwgr, a’i boethi yn agos i’r berw. Tynnwch o’r gwres ac yna ychwanegu’r siocled. Cymysgwch nes bod popeth wedi ei doddi yn llyfn. Om nom eto.
  5. Sticiwch yr haenau at ei gilydd gyda chydig o’r ganache, a defnyddio’r gweddill i dollti dros y gacen, yn ei dwtio efo cyllell palet bob hyn a hyn. Allwch chi aros i’r ganache galedu cyn addurno, neu sbrinclo cwrls siocled arni a gadael i’r ganache eu gludo yn eu lle.
Siocled o’r swisdir, dim Lindt yn y siop, dario!
Menyn a Siocled… be gei di well?
Y ganache yn dechre ffurfio
Dyma hi allan o’r ffwrn, mentres i mond ei llifio yn ei hanner unwaith, ddim digon o giamstar i neud dwywaith a chael tair haenen
Mae’r ganache yn dueddol i fynd BOBMAN wrth eisio, angen mwy o ymarfer greda i!
Do, fentres i drio eising, ddim yn wych, ond neud y job ‘de 😉
Y Ben-blwyddferch yn dathlu, plus cacen
A’r diffeithwch a fu wedyn…
Ewn ni nôl i’r sawrus tro nesa, gobeithio bod y post yma heb godi gormod o chwant siocled arna chi… o do? Pwy sa’n meddwl 😉

2 responses to “Cacen Siocled Cracyrs

  1. Edrych fel gwd cacen i fi. Ti di trio cacen beetroot a siocled? Hollol amazing.

  2. Dwi bach yn obsessed efo darllen Cook Yourself Thin (o’r rhaglen Channel 4) ond rioed di coginio’r gacen betys sy ynddo fo, swnio’n lyfli! http://www.channel4.com/4food/recipes/tv-show/cook-yourself-thin-recipes/beetroot-chocolate-fudge-cake-recipe

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Trydar @Llef

%d bloggers like this: