Paid cwrdd dy arwyr…

Sbiwch, mae pyrcs anhygoel i waith weithiau – cystadleuaeth wych ar Tag i
ennill iPhone 6s a Sphero BB8 – darn bach anhygoel o tech… ac oedd hi mor fonheddig a gadael mi gael selffi efo hi… *llewygu*

image

Ffalsis am tro cyntaf!

Ymddiheuro am yr oedi mewn blogio (gormod o War and Peace a babis fo tonsilitis arnai ofn!) ond isie popio mewn efo update ar yr anturiaethau efo stwff M&S.

Dwi di rhoi amrannau ffals unigol  arno am y tro cyntaf… a dwi’n teimlo’n od, mae’n llygaid braidd yn groes ond maen nhw’n  eitha widawiw yndydyn?!

Mae na lud bobman yn y llofft ac ar fy wyneb, mae fy tweezers yn sownd wrth eu gilydd, ond mae’r “fiddly but good”s yn ffidli ond yn dda!

image

image

Update!

Wedi rhoi cynnig arall ar rhein wythnos diwethaf yn agoriad Yr Hen Lyfrgell (o.n. dwi ddim yn superswanky Caerdydd media type gyda llaw, dwi jyst yn uffernol o jami).

Yr ail dro? Hyd yn oed yn fwy ffidli i roi mlaen – dwi prin yn gallu defnyddio tweezers yn iawn, so tweezers a glud yn krypton factor-esque imi.

Dwi’n joio gwisgo nhw tho, wirioneddol yn gwneud gwahaniaeth – allai weld sut mae rhai merched yn gallu mynd yn addicted i estyniadau amrannau yn hawdd.
Parhau i ddarllen

Twtio’r tŷ ‘da Shinto

Recently UpdatedSo, dwi am wir *wir* drio peidio swnio fel rhyw fath o California-Laurel-Canyon-GOOP-spiralizer-wierdo yn y post yma – ond dwi di dechre ffendio twtio yn brofiad ysbrydol. Fel y gwelwch yn y llun tho, di hyn ddim yn reddfol imi, ac na, dydi fy nhŷ byth byth y daclus, dim ond yn llai llawn o bryd i’w gilydd

Mae hyn gan amla achos dwi di gwirioni ar Marie “Konmari” Kondo​. Mae ganddi agwedd athronyddol/ysbrydol tuag at gipio trefn a gadael i’ch eiddo fynd – rhywbeth diarth i ni yng Nghymru, gan bo ni’n byw mewn cymdeithas sy’n rhoi gymaint o bwyslais ar berchen eiddo.

Mae KonMari’n credu mewn gofyn a yw’ch eiddo chi’n “tanio llawenydd” – gofynnwch wrth i chi fynd trwy gypyrddau o hen rwtsh, ydyn nhw’n wir eich gwneud yn hapus? Os na, diolchwch iddynt am eu gwasanaeth ac i ffwrdd â nhw i’r siop elusen.

Mae’r fideo ‘ma yn hir, ond dwi’n dwli cipio ambell air Siapanaeg wrth wrando arni – sgipiwch i 15 munud mewn i glywed Kondo-san yn siarad am y cysyniad bron yn Shinto-aidd o danio llawenydd:

Dwi di bod yn un bach yn od erioed, yn credu, fel yn hen grefydd Siapan bod rw enaid bach mewn pob math o stwff, a’u bod yn ennyn parch. Plîs, plîs peidiwch dechrau fi ar deganau meddal y plant. Gries i tamed bach pan anghofion ni Carwen Cwningen, ffrind gorau Lleucu, yn nhŷ Nain a Taid am wythnos dros y Nadolig – a gorfu iddi deithio nôl i Gaerdydd trwy law’r postmon.

Byddech chi wedi clywed fi’n sibrwd ymddiheuriad bach iddi wrth imi agor yr amlen. Eto, oedd y golwg ar wyneb fy merch yn ddigon i brofi bod enaid yn y gwningen fach na i rywun arall beth bynnag.

So, gan fod pawb yn meddwl mod i’n rhyw fath o wierdo yn barod, dwi am gario mlaen i siarad am y syniad bod eich eiddo yn rhywbeth ysbrydol. Mae’n eiddo yn ein diffinio yn y gorllewin, a gan ein bod yn tyfu fyny mewn patrwm o ormodedd, mae’n anorfod bydd hyd yn oed y cartrefi lleiaf llewyrchus yn magu bloneg o stwff.

Stwff, yn pwyso arnoch chi o’r attic, yn dianc o’r cypyrddau, yn eich baglu ar y landin. Dillad yn maglu a baglu chi ar lawr y llofft. Weiars. WEIARS i bethau sydd wedi hen dorri neu’n obsolît.

Does dim urddas i wrthrych os yw’n gorwedd yn segur meddai KonMari, felly diolchwch am ei wasanaeth a’i basio mlaen. Syml a pharchus – fel karma i’ch cartref.

Dwi ddim wedi dilyn y syniad o ‘fwyta pur’ o bell ffordd (iei Nigella!), ond mae de-tox o ‘bethau’ yn rhyw beth sydd yn wirioneddol wneud imi deimlo llawenydd. Bydd y pethau dwi’n dewis cadw yn fy nhŷ yn bethau sy’n meddwl lot imi.

Mae teganau’r plant bach yn anodd i’r KonMari-o, serch hynny, gan eu bod yn caru popeth. Dwi’n gweithio’n galed ar ddewis a dethol pethe iddyn nhw – gan fod llai o ‘stwff’ yn meddwl mwy o amser i chwarae efo’r pethe sy’n bwysig… fel Carwen Cwningen!

Menywod a Lightsabers

Hia pawb – dwi nôl eto cyn y ‘Dolig ‘ma, yn tapio rw gofnod allan ar y keyboard cyn i bawb gwmpo mewn i coma o stwffin a Lindor. Dwi wir ddim yn 100% beth fydd cynnwys y post ‘ma – fel lot o bethe am atgyfodi’r blog dwi’m yn rili siwr lle dwi’n mynd, ond dowch efo fi!

So, fues i’n gwylio Star Wars nethiwr. A cyn mynd i ‘nunlle, bydd dim spoilers am *redacted*, nac yn sicr am *redacted* so peidiwch cael ffrîc.

rey+finn

Digon i ddeud mod i’n ‘lapsed geek’, a wedi cael pleser aruthrol yn gwylio The Force Awakens – dwi heb deimlo gwefr felna ers blynyddoedd, jyst y pleser pur o brofiad stori wedi’ ddeud yn berfaith yn y ffurf gelfyddydol ore fu erioed. Myfyriwr ffilm o’n i, dwi obvs am ddeud hyna yndydw?

So y ‘lapsed’ bit – dwi wastad wedi bod yn un o’r bobl na sy ddim yn teimlo mod i did gallu bod yn super-fan o unrhyw beth. Alli di byth wbod popeth sydd i wybod am stori, na phopeth am actor neu gomic, ac os nad wyt ti’n gwybod popeth, ti ddim yn ffan “go iawn”. Logic bach yn od, ac un ond mae o di dysgu fi i fod yn ffan bach o lwyth o bethe. Sy’n dilyn felly bod tôn y blog ma am fod bach yn ecclectig.

Cael y bychs sy wedi effeithio ar fy sgiliau nyrdio – mae’n anodd rhoi dy egni i fod yn fan o unrhywbeth pan ma gen ti ddau o dan 3 oed sy’n wych a hyfryd a hilêriys ond nackering tu hwnt. So picio bob hyn a hyn di hi di bod, gwario ffortiwn ar Apple TV rentals a breuddwydio o flaen trailers Youtube. Dwi hyd yn oed wedi methu Spectre a’r cwpl o Marvels diwetha (er, tase Ant-Man wedi bod yn Ant-Man gan Edgar ‘Scott Pilgrim’ Wright bydden i di bod yna fel shot)

Wnes i bwynt o beidio gwylio unrhywbeth am The Force Awakens cyn mynd i’r sinema tho, do’n i ddim isie rhyw ddarlun yn fy mhen cyn mynd. Ges i weld o mewn IMAX 3-D, jiawl lwcus dydw? Allen i di colli’r 3D yn hawdd ond dwi’n ame wyliai popeth mewn IMAX o hyn ymlaen, fel rw wierdo minted.

Mae Star Wars wastad wedi bod yn tynnu fi nôl a nôl – yr antur, y cyffro, y doethineb, grym y tywyllwch – atyniadau cryf i teenager fel oeddwn i yn ar droad y prequels. Mae fy teenager mewnol hefyd yn blydi gwirioni ar Kylo Ren, oni wastad mewn i’r cyneriadau cymhleth tywyll annealadwy yna, chwe thumbs up (a bonws arbennig i’r criw sain, sŵn ei sabre yn fflipin anhygoel – ansefydlog, llifio trwy’r awyr, jyst ffantastic).

kylo-ren_fa163069

SCHHNNAAWBZZZZZZCHHH

‘Doedd tŷ ni byth yn dŷ sci fi, dwi’n credu imi wylio’r drioleg wreiddiol yn y 6ed am y tro cyntaf. A wedyn oni’n hwcd ar yr antur. Unwaith eto, gwelwch, dwi ddim yn hipster fan. A deud y gwir, oedd wastad rhywbeth bach yn off, bach yn ddiarth am y byd yna greodd George Lucas.

A dyna be dwi di sylwi ar ôl gwylio The Force Awkens. Mae na fenywod yna. Doedden nhw ddim yna ynghynt. Wel, di nhw’n amlwg ddim yn TFA lot fawr, ond mae’n nhw yna – yn X-Wing pilot, yn Gapten Stormtroopers, yn ferch ifanc anturus gref, yn General hyd yn oed.

1001589

Pwy sy’n meddwl bod Geneal Leia Organa yn Capten Janeway i’n cenedlaeth ni?

Wrth gwrs, wrth i’r gwrthryfelwyr drafod ymosod ar y Death Star Starkiller Base, dim ond un fenyw oedd yno, General Leia Organa, roedd ei chadfridogion i gyd yn wrywaidd (bach o syndrôm Thatcher fana falle?!). Unigolion o fewn y system yw Capten Phasma, Jess Pava’r peilot a’r prif gymeriad Rey. Hefyd i rai sy wedi gweld y ffilm, a fyse Capten Phasma rîli mor hawdd â hyna i’w pherswadio? Mae Gwendolynne Christie yn BRILLIANT, a gafodd hi ddim cwffio o gwbl. Bwww.

captain-phasma_8f4ea1d7

PHASMA! PHASMA! PHASMA!

Gyda ffilm mor enfawr â hon, mae torri o’r norm Hollywoodaidd gwrywaidd gwyn yn haws, bydde ti’n hoffi meddwl. O leia yn rhaglenni teledu franchise arall JJ Abrams, Star Trek, roedd cydbwysedd yn dod yn y dyfodol pell – hei os na allech chi ddychmygu cydraddoldeb yn y gofod pell, lle allech chi? Capteniaid, Chief medical officers, Comms Officers, Brenhinesau Borg hyd yn oed. Dydw i ddim yn gymwys i siarad am gydraddoldeb hiliol, ond unwaith eto, roedd pethe’n dechrau gwella yn TFA hefyd o be weles i.

So be dwi’n trio deud yn y pen draw? Deud bod The Force Awakens wedi deffro cariad ata’i eto at y byd yma mewn galaeth pel, bell i ffwrdd.

Ei fod wedi dod â menywod i fyd y Force. O’r diwedd ddeda i. Dorrodd Padme nghalon i braidd wrth fod yn arweinydd cenedl efo dim grym, agency na llais go iawn. Roedd Leia yn unig yn ei byd yn ôl yn yr 80au. Bydd dim ots gennai ddangos TFW i’n merch fach pan fydd hi ddigon hen a deud “Hei Lleucs, edrych, allet ti fod bebynnag ti isie… heblaw falle Sith. Bydden i ddim yn dwli ar hyna. A beth am i ni beidio croesi’r bont na chwaith ie?”

 

o.n. sbiwch be ffendies i tra’n casglu lluniau i’r post ma, hi hi!

source

 

Ffeindio’r Claudia Mewnol

Ddes i ar draws brand newydd o golur wythnos yma, a dechre meddwl am y bobl dwi’n nabod sydd gan “look” pennodol.

Mae Claudia Winkleman wedi gweithio efo M&S i greu brand colur a gwallt sy’n helpu ni normos i gel ei ‘look’ hi. Rwan te, mae Tess Daly wedi gwneud hyn gyda M&S o’r blaen, ac mae rhaid deud bod rhen Claudia tipyn mwy agos atat na Tess, felly byddai brand hi yn cysylltu bach mwy efo fi na glamour Tess dyddie ma.

RC_07_T20_2951_NC_X_EC_0

Ond mae ‘look’ Claudia mor unigryw iddi, y “llwythi ar ben llwythi o eyeliner”, ffrinj enfawr a gwefusau golau. Eitha anodd cel getawê efo hwna rhwng Cylch Meithrin a gwaith! Mae’r range yn edrych yn ffab, ac yn llawn dychymyg, ac o’n i ffansi’r bocs anrheg, efo bonws Percy Pigs – ond allwn i wisgo gymaint â hyna o eyeliner?

(nodyn hanesyddol – gwirioni ar sut mae Geisha wedi defnyddio golosg a lliw coch ers canrifoedd i addasu siap eu llygaid, celf di colur cofiwch)

Wrth edrych am anrhegion Nadolig ar wefan Avon (last of the big spenders, sori deulu), ges i awydd trio eu “glimmersticks” gan eu bod ar gynnig – £4ish am liners efo enw eitha da, pam lai

Dwi di trio o’r blaen, ond gyda croen llygaid eitha trwm mae eyeliners yn gorod bod yn indestructable, a dwni’m os ydi’r look ‘Mam Bach nes di ddwyn crayons y plant?’ rili yn gweithio i fi chwaith.

Ges i dri – un kohl, un jel ac un porffor lliwgar. Mae’r lliw a’r kohl yn cadw’i lle yn dda, ond dwi’n credu bod y look ‘crio mewn storm’ ddaeth efo’r un jel yn eitha anodd i steilio allan! Mae’r gel stick yn mynd bobman, er yn lliw ddu bitsh da iawn, dio jyst ddim yn aros lle mae o fod (aka ddim hanner ffordd lawr dy wyneb). Mewn pecyn ar y ffordd nôl i Avon wrth imi deipio!

image

Maen na agwedd wych i wisgo liner os ri ddigon dewr – ti’n teimlo’n rocky a phwerys (gweler gwaith yr artist colur Charlotte Tilbury, mae hi’n obsesd efo llygaid cathod), a ti wastad yn barod i fynd allan efo slic o ddu a ffan o amrannau mascara gwych.

imageO ddweud hynny, dwi di wir ffendio bod linio tu mewn y llygad yn ffordd classy a llai “Twiggy mewn corwynt” o wisgo liner – ond yn ffordd eitha tricky os ti’m yn hoff o chware efo dy lygaid.

Yr unig celeb ges i rioed di cael fy nghamgymryd amdani oedd Princess Di, ac mi oedd hi’n byw mewn eyeliner – life goals newydd ydi ffendio tiara a gwisgo pwplwyth o eyeliner bob dydd felly.

 

Cwpl o shots ar hap (a heb liw aeliau, mwy ar hyn wedyn gan mod i wedi tyfu fyny yn y 90au lle oedd tynnu blew yn thing, difaru’n enaid wan) o’r glimmerstick porffor. Smart a mynd i nunlle, da iawn Avon!

image

Cynnil di hwn i’r gwaith, ond lliw piws da arno – sylwer, selffis yn y swyddfa, wps!

 

image

Cysglud, moi? Dyma’r gel liner yn dianc braidd ‘fyd.

 

 

Sgwennu Llefenni nôl – ond chydig yn wahanol

So, dwi nôl ar y blog ma – ar ôl gweld bod y post diwetha tair mlynedd nôl mae bach o embaras dechrau eto!

IMG_20151118_170217

So, dyma coginio rwan… ddim yn hawdd iawn i flogio!

Bydd bach o newid cyfeiriad, mae’r coginio erbyn hyn yn ymladdfa cyson i greu rhywbeth sydd efo oleia un five-a-day/ddim yn afiach/bydd bychs tair a blwydd yn fodlon byta. Ddim cweit y deunydd gore am lifestyle blog Cymraeg dwi’n amau.

So, mae’r coginio cyffroes yn aros yn llyfrau Nigella am rŵan. Ond, yn ddiweddar dwi’n ffendio bod y 10 munud dwi’n cel fin nos i molchi wyneb wedi dod yn hafan bach o amser oedolyn, felly dwi am ddechre rhoi nodiadau bach fyny fama am y stwff dwi’n ffendio (a sy’n fargeinus… dwi’n eitha trempyn pan mae’n dod i wario!).

IMG_20151116_194224

Dwi’n datgan yn syth bod pretty much popeth dwi’n gwbod am ofal croen di dod o ddarllen gwaith Sali Hughes – dwi’n amau bod bobl gwaith wedi syrffedu arnai’n mynd “w, ma Sali Hughes yn deud…!”

Oni bach yn araf yn dod i fyd “hot cloth cleansing”, a serums a thechnoleg croen newydd, ond mae o wir wedi gwneud gwahaniaeth i ngrhoen i. A mae rhai o’r pethau dwi di gweld yn eitha amlwg – yn syml, mae hot cloth cleansing yn defnyddio’ch hufen molchi gwyneb efo gwlanen molchi henffasiwn i sgwrio’r croen – Nain style!

So uchod welwch chi’r stwff sydd wedi helpu fi – mae range Nspa o Asda yn wych am greu copiau o gynnyrch llawer drytach (mae eu Hot Cloth Polish nhw mor, mor debyg i un drud Liz Earle). Gyda’r system yna mae na rifau hefyd sy’n rhoi camau i chi weld ym mha drefn sydd isie defnyddio’r cynnyrch ma i gyd – dyma syniad o sut allech chi wneud o:

 • Olew molchi (i dynnu colur, peidiwch bod ofn, mae olew molchi yn hyyyfryd, a ddim yn seimllyd, addo)
 • Hufen molchi (i dynnu popeth arall fel amhureddau ac SPF os da chi di bod yn ei wisgo)
 • Exfoliator (i sgwrio mwy, ond dim ond angen hwn dwywaith yr wythnos, fel sgwrfa dda)
 • Serums (i drin pethau fel sychder neu crychau)
 • Hufen croen (ein hen ffrind, hyd yn oed efo popeth arall, chi dal angen bach o moisturizer fel cot gynnes i amddiffin y croen)

Dwi am fynd mlaen i roi gwybod am fwy o gynnyrch a sut dwi’n defnyddio rhein – ond ddim isie’ch llethu chi i ddechre efo. A dwi hefyd isie fflagio cwpl o gynnyrch gwych o siopau rhad (stwff croen Aldi yn wych!), ond mi ddaw hyn yn fuan.

Plis gadwch imi wybod os da chi’n joio’r cyfeiriad newydd ma – dwi ddim yn addo bydd pethe mor flasus, ond byddan nhw jyst gymaint o hwyl i ddarllen gobeithio!

Swper sŵpercyflym: Gnocci Cig Moch a Pys

20121120-171512.jpg

Wel, dyma fi nôl yn blogio bwyd!

Wedi blwyddyn bach yn boncyrs oddiar y blog, dwi nôl yn blogio – ond bydd y bwyd yn hollol syml tro yma. Gyda babi bach yn y tŷ, da ni mond yn gallu coginio mewn bursts o 10 munud ar y tro!

Bydd yr amserlen 10 munud ar y tro hefyd yn esbonio fformatio a sgwennu gwael y blog hefyd 😉

Mae’r gnocci ma wedi esblygu o pasta pys a bacwn, swper ergency’ wedi genedigaeth y baban – gyda dim ond be oedd yn y ty.

Pecyn cyfan o gnocci
4 tafell o facwn mŵg (neu pancetta fyddai’n well, ond bwyd cwpwrdd oedd hwn!)
Pys gardd
Llwythi o olew olewydd extra virgin (i gael blas ffab)
Halen a pupur (pupur mâl o’r felin di’r boi)

I fod yn Nigella Expressaidd o gyflym, da ni’n berwi’r pys yn dŵr hallt y gnocci (hallt fel y môr medde Antonio Carluccio)

20121120-171525.jpg

Yna ffrio’r bacwn/pancetta mewn padell sych…

20121120-171533.jpg

A thaflu’r gnocci parod (3 munud max yn y dwr berw, angen i’r gnocci fod yn ddigon i gnoi!) mewn i’r badell a ffrio nes eu bod yn dechre crensian ar y tu allan…

20121120-171541.jpg

Y cyfan sy angen ydi tollti joch hael iawn o’r olew olewydd arno a’i weini gyda gwin gwyn (a parmesan os da chi awydd, ond dwi di ffendio blas y bacwn yn ddigon o umami i’r pryd!).

Gwirion o syml, ond guaranteed o’ch llenwi yn hapus ar nos Wener!

20121120-174237.jpg

Coginio eto…

Mae hi di bod yn bron i flwyddyn, ond dyma ni dystio’r llwch o’r blog byta ma eto… mae mwy i ddod, yn sawrus a melys!

20121120-175115.jpg

Cacen Afal Sbeislyd o’r llyfr ffab… Paned a Chacen gan Elliw Gwawr

20121120-175716.jpg

Burgers Buan Cartref

Unwaith eto, dwi heb fod yn blogio ers sbel, ymddiheuriade! Ond, mae’r dyddiadur bwyd dal yma er mod i ddim ddigon dewr i gyhoeddi llawer, fel esiampl mae na drychineb pobi go iawn yn dod yn y post nesa!

Dyma nhw y burgers cartref, post anhymorol arnai ofn, ond blasus tu hwnt. Sori o flaen llaw i’r llysieuwyr sy’n darllen, sgipiwch y post yma.

Heno benderfynon ni hitio’r eidion cyn y wledd Nadolig. Mae hyn i gyd wedi imi wedi cael blas go iawn ar burgers di’w coginio yn eitha amrwd yn Gourmet Burger Kitchen yn y brifddinas (mae na ddau gangen!). Mae’r rhai yn GBK yn ddrud, felly mae’r rhain yn symls symls a rhesymol iawn i’w gwneud efo briwgig o’r Co-Op neu o Will Lloyd ym Machynlleth wrth gwrs!

I fwydo 6 – yndi mae hi’n Ddolig!

 • 2 Bwys o friwgig (mins)
 • Un winionsyn mawr wedi’i falu yn y blender
 • 4 tafell o fara sych (hen stwff ddigon da), hefyd yn y blender
 • 2 wy
 • Persli ffres
 • Llwy fwrdd yr un o saej a theim
 • Llwy fwrdd o halen crensiog di’w falu (rhagor os oes blas) a llwyth o bupr du
 • Sblash dda iawn o Saws Caerwrangon (Worcester Sôs)
 • Fflêcs chilli os da chi awydd o’n boeth!

Cymysgwch popeth mewn bowlen fawr a joiwch y sgwelcho – yna cymryd llond dwrn a’i wasgu yn patty o fwrger (dwi di joio rhai tewion a’u coginio yn rare… iam iam!)

Ffriwch heb olew mewn padell boeth, yn fflipio’r burgers a theimlo fel eich bod yn America yn y 50au.

Gweinwch efo bap fara ffresh meddal, a relish – neu fel da ni di neud cyn ‘Dolig ma, efo chips pys, bara garlleg ac, am ryw reswm, selsig bach! Syml iawn, a bwyd bob dydd hawdd, hannerwch y cynwysion os na da chi’n bwydo llond trol o deulu

 

Pastai Pysgod – neu Ffish Pai Traws

image

Yndw, dwi wedi bod yn araf tu hwnt yn blogio bwyd yn ddiweddar – tywydd od, Ffair Aeaf a digon o waith yn cadw fi oma!

Ar nodyn hunanol, sbiwch ar y caws hyfryd o ddrewllyd ma o Gaws Cenarth ges i yn y Ffair Aeaf – bydd hwn yn y ffwrn wedi’r twrci a gaiff ei fopio efo bara yn syth, iam!

image

Mae gen i cwpl o posts y popty ara (slow cooker) i chi i ddod, a gan ei fod ym 4-in-1 mae’n neud reis anhygoel a stemio llysiau fyd! Mae o fod i neud uwd, ond dio’m cystal â sosban ar y job yna.

Ond am rwan, dwi am rannu cyfrinach Ffish Pai Traws efo chi. Di hi’m yn gyfrinach imi i’w rhannu rili, mae hi’n berchen i un o’n ffrindiau pennaf, a chogydd mil gwaith gwell na mi, Anwen o Traws (digwydd bod!).

Yn dod o Drawsfynydd, yn amlwg oedd na llwythi o bysgod yn dod i’r ty (a na, doedden nhw *ddim* yn goleuo yn twllwch!), a mae Anw wedi perffeithio y pastai pysgod i ddefnyddio ffrwyth llafur sesiwn sgota.

Mi roedd y Co-Op (wedi rhoi fyny ar Asda a Tesco, behemoths!) yn gwerthu pecyn o samwn, hadoc a hake wedi’w ciwbio yn barod i fynd, felly neithiwr ebostiais Anw mewn pembleth pastai, a ges i’r ebost ffab ma nôl:

“Wel dyma sut dw i’n gwneud un:

 • Rhoi tatws sy’n mashio yn neis i ferwi.
 • Poachio unrhyw bysgodyn tisio mewn llefrith (heblaw prawns) am tua 5 munud, gan droi’r pysgod unwaith.
 • Tynnu nhw allan a flakio nhw mewn i’r ddysgl. Defnyddio’r llefrith i wneud roux. Roux yw menyn di toddi, cymysgu blawd fewn nes bod o’n bast.
 • Ychwanegu’r llefrith pob yn chydig tra’n cymysgu lot i wneud yn siwr bod dim lwmpiau.
 • Dylie ti ddiwedd hefo sauce neis trwchus. Ychwanega gaws cryf i hwn i wneud o’n gawslyd.
  Dw i’n arfer crymblo rhyw hanner veg stock cube fewn hefyd. (gol. Mae hwn yn ychwanegu jyst digon o halen i’r pryd, hefyd alle chi ddefnyddio saws pysgod Thai)
 • Tywallt y sauce dros y fish yn y dish. Os wyt ti am roi prawns, dyma’r amser i wneud.
 • Mashio’r tatws hefo menyn, hufen a chydig o whole grain mustard. Rhoi ar ben y fish.
 • Pwshio’r tatws lawr hefo fork a gwneud patrwm ar y top. Gratio caws ar y tatws.
 • Rhoi o yn y popty ar 200 degrees celcius am tua 20-25 mun. Lyfyyyyfli!
 • P.s ffyrdd o wneud y pei yn fwy o luxury – adio chydig o cream cheese ir roux a chydig o hufen yn y tatws”

image

Ac arglwydd mawr, ydi mae o’n lyfli! Es i ati ar gyngor Anw i roi caws yn y mash, a dail mint yn hytrach na’r mwstard graenus, ond mae hi wedi sôn bod modd rhoi unrhywbeth hoffe chi i roi blas ar y pryd.

Wnes i ychwanegu saws pysgod Thai i’r saws gwyn, achos allai’m cel digon o’r stwff… sori!

Gobeithio wnaiff hwn eich cadw’n gynnes pan ddaiff yr eira (plis plis plis, a rhew caled, dwidi syrffedu ar dywydd mwyn!).

Trydar @Llef